Tài liệu

10 Phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:…PXDHSNV/2017

                        CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

    PHIẾU XÉT DUYỆT HỒ SƠ NHÂN VIÊN

(PROFILE APPROVAL SHEET)

(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và khối gián tiếp – Apply for superiors, office and indirect staffs)

VỊ TRÍ(Job title)

Đơn xin việc(Application)

 Tiếng Việt(Vietnamese)  Tiếng Anh (English)  Không có(None)

Ngày nhận HS(Profile received on)
____/____/_____      

Sơ yếu lý lịch(Curriculum Vitae)

 Tiếng Việt(Vietnamese)  Tiếng Anh (English)  Không có(None)

Nguồn(From)

Trình độ học vấn(Educational level)

 12/12   Trung cấp

 Cao đẳng   Đại học   Trên Đại học   Khác

Ngày kiểm tra(Checking time): ___h___ 
Date __/___/___
K/quả kiểm tra(Results)
Chuyên môn(Speciality):…..đ.     Anh 
văn(English):…..đ
Vi tính(Informatics): ……..đ      
Khác(Other): ………...đ

Giấy khám sức khỏe(Medical certificate)

 Có(Yes) 

 Không có(None)

4 hình 3*4(Picture 3*4)

 Có(Yes) 

 Không có(None)

Phỏng vấn đợt 1 : ___h___, ngày 
____/____/_____

Chứng chỉ kỹ năng(Language and Computer skills)

Anh Văn(English)

 A 

 B 

 C 

 Khác(Others) : _____

Phỏng vấn đợt 2 : ___h___, ngày 
____/____/_____

Vi Tính((Informatics)

 A 

 B 

 C 

 Khác(Others)  : _____

Ngày trả HS (nếu loại) : ____/____/_____

Chứng chỉ khác(Other certificates)

_______________________   Trình độ((Degree)): _______________________

Ghi chú(Notes) :

Chứng minh nhân dân(ID Card)

 Có(Yes)  

    Không(No)

Sổ Hộ khẩu

(Family record book)

 Có(Yes)  

    Không(No) 

Giấy tạm trú

(Temporary residence confirmation)

 Có(Yes)  

   Không(No)

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương 
đương
(Working experience in the same 
position)

 Dưới 1 năm (Under 1 year)

 Từ 2 đến dưới 3 năm (From 2-3 years)

 Trên 5 năm (Over 5 years)

 Từ 1 đến dưới 2 năm (From 1-2 years)

 Từ 3 đến 5 năm (From 3-5 years)

 Không có (None)

              ĐÁNH GIÁ PHẦN SƠ VẤN CỦA NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

(Overall assessment of Recruiter)

background image

Tiêu chuẩn 

(Criteria)

Không hài lòng

(Unsatisfied)

Tạm được

(Passable)

Hài

lòng

(Sati
sfied

)

Tốt

(Goo

d)

Rất

tốt

(Ver

y

Goo

d)

Nhận xét chung 

(Overall Assessment)

Kết quả

(Results)

Khả năng giao tiếp 
(Communication 

 Loại (Not good)

Ngoại hình 
(Appearance)

 Chờ xét (Wait for 
approval)

Tác phong (Manner, 
behavior)

 Chuyển PVấn 
(Send to interviewer)

Ngoại ngữ(Nếu cviệc
cần) 
(Foreign languages)

Ký (Signature)

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      Người lập            

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5693