Tài liệu

10 MTCV kế toán kho

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  KẾ TOÁN KHO

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Nhân viên kế toán kho

Mã công việc

KT-KTK

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

1.Trách nhiệm : 

-

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào
đầu ra.

-

Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. 

-

Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu),
nộp về PKT-TV

-

Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận
liên quan.

-

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

-

Kiểm soát nhập xuất tồn kho

-

Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong
kho được  sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.
Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

-

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao,
bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

-

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản
kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về
PKT-TV.

-

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

2.Quyền hạn :

-

Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.

3.Quan hệ :
-

Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ 

-

Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên, thủ kho.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu : 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên. 

-

Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

-

Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.

-

Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.

-

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2863
18/09/2018
5 tài liệu
0
3552
18/09/2018
3 tài liệu
0
2031
18/09/2018
10 tài liệu
0
6555
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3452
18/09/2018
5 tài liệu
0
3242
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1100
18/09/2018
4 tài liệu
0
3188
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9456
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9075
23/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
10 tài liệu
0
5983
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0