Tài liệu

10 Bai test Kien thuc Full + Dap an

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BÀI KIỂM TRA

Vị trí tuyển dụng: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kỳ tuyển dụng: 

Thời gian làm bài: 75 phút

KẾT CẤU BÀI TEST

Bài test gồm có 3 phần: 

A. Kiến thức về Kế toán
B. Kiến thức về thuế
C. Phần chung

Lưu ý quan trọng: Cách trả lời cũng quan trọng như câu trả lời.

Cách làm bài:

Bạn hiểu như thế nào thì cứ làm như thế đó, không cần phải hỏi lại người coi.

Đơn vị tính: Đơn vị tính dùng trong bài là Đồng Việt Nam

A.

KẾ TOÁN

Bạn hãy trình bày ngắn gọn các câu hỏi sau:
1. Chứng từ kế toán là gì? Hãy nêu sự khác nhau giữa chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng 

dẫn? Hãy kể 3 loại chứng từ kế bắt buộc phổ biến.

2. Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định?

B.

THUẾ

PHẦN 1: THUẾ GTGT
Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau, nếu không trả lời được bạn hãy nêu lý do:

1. Công ty bán hàng hóa mỗi lần bán là 300.000/khách, khách hàng không yêu cầu hóa đơn vậy

công ty có phải xuất hóa đơn hay không?

2. Công ty bán hàng hóa mỗi lần bán là là 150.000/khách, khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn

vậy công ty có phải xuất hóa đơn hay không?

3. Công ty bán hàng trả chậm cho một khách hàng, khách hàng đã nhận hàng nhưng 1 tháng

sau mới trả tiền. Vậy công ty phải xuất hóa đơn tại thời điểm nào?

4. Cty mua một xe hơi giá 550 triệu (đã bao gồm thuế GTGT), Công ty thanh toán tiền mặt 220

tr, còn lại chuyển khoản 330 triệu qua ngân hàng, hỏi số thuế GTGT đầu vào mà công ty
được khấu trừ là bao nhiêu?

5. Hãy nêu cách kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong trường hợp trong kỳ DN có

đồng thời doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế GTGT .

6. Công ty nhập khẩu 1 lô hàng từ Đức theo giá FOB là 200.000.000, cước vận tải từ Đức về

VN là 20.000.000, phí bảo hiểm cho lô hàng là 2.000.000.
Thuế suất thuế nhập khẩu là 50% trên trị giá tính thuế, thuế suất thuế GTGT là 10%. Bạn hãy
tính thuế nhập khẩu và thuế GTGT phải nộp của lô hàng này.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

PHẦN 2: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)
Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau, nếu không trả lời được bạn hãy nêu lý do:

1. Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN phải thỏa mãn những yêu cầu nào?
2. Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định phải thỏa mãn điều kiện nào? Bạn có biết quy

định hiện hành về Tài sản và khấu hao tài sản là quy định số bao nhiêu không?

3. Công ty mua một xe ô tô Lexus trị giá 3.000.000.000 khấu hao trong 10 năm, trị giá khấu hao

tính vào chi phí trừ thuế TNDN là 300.000.000/năm, theo bạn đúng hay sai? Tại sao?

4. Công ty bạn có sản xuất một số mặt hàng, vậy bạn là kế toán thì bạn phải đăng ký định mức

với ai và đăng ký trong thời hạn nào?

5. Chi phí tiền lương muốn được trừ thuế TNDN phải thỏa mãn điều kiện gì?
6. Lương tháng thứ 13 có được tính vào chi phí không? Có cần điều kiện gì không?
7. Công ty mua bảo hiểm nhân thọ cho Trưởng phòng Kế toán vì người này đã làm việc trên 5

năm với số tiền đóng 1 năm là 5.000.000 thì có được tính vào chi phí không?

8. Công ty cử nhân viên đi công tác thì phụ cấp công tác được tính một cách tự do tùy theo quy

chế công ty hay có hạn chế nào?

9. Công ty thuê nhà của Ông Nguyễn văn A làm trụ sở, có hợp đồng công chứng, Ông A đứng

tên trên đồng hồ điện nên Điện lực xuất hóa đơn mang tên Ông A. Vậy công ty có được tính
tiền điện này vào chi phí không?

10. Trong năm 2013 Công ty có vay nóng của một cá nhân số tiền là 100.000.000 mỗi tháng trả

lãi suất là 5%, theo bạn khoản lãi này có được tính vào chi phí không?

11. Công ty được thành lập vào năm 2013 với số vốn là 5 tỷ, trong năm 2013 các cổ đông đã góp

vốn là 3 tỷ, trong năm 2014 công ty thiếu vốn hoạt động nên vay của Ngân hàng số tiền là 1
tỷ với lãi suất 1%/tháng. Vậy khoản lãi suất này có được đưa vào chi phí không?

12. Chi phí quảng cáo, hoa hồng, tiếp tân, khánh tiết bị khống chế là bao nhiêu % trên tổng chi

phí?

13. Công ty trong năm 2013 bị phạt vi phạm hành chính do nộp tờ khai thuế GTGT trễ hạn là

3.500.000. Khoản tiền này công ty có được tính vào chi phí không?

14. Nhân dịp trung thu công ty mua 200 phần bánh trung thu mỗi phần 500.000 để tặng cho

khách hàng thì có được tính vào chi phí không?

15. Trong năm 2012 công ty có mua mì gói 10.000.000 để đến từng nhà phát cho đồng bào bị lũ

lụt ở miền Trung có được tính vào chi phí không?

PHẦN 2: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

1. Theo bạn biểu thuế lũy tiến là biểu thuế như thế nào?
2. Theo luật thuế TNCN: Cá nhân nước ngoài cư trú là những người như thế nào? Cá nhân

nước ngoài không cư trú là người như thế nào?

3. Mức Giảm trừ gia cảnh hiện tại cho một người có thu nhập là bao nhiêu, cho người phụ thuộc

là bao nhiêu?

4. Công ty có 2 thành viên góp vốn, công ty kinh doanh có lãi trong năm 2010 là 500 triệu, ngày

01/01/2014 Công ty chia lãi cho 2 thành viên góp vốn mỗi người 200 triệu. Bạn hãy tính số
thuế thu nhập cá nhân phải nộp?

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

C. PHẦN VỀ CÁ NHÂN
1. Điểm yếu của bạn là gì? Điều đó gây khó khăn gì cho bạn?
2. Điểm mạnh của bạn là gì? Điều đó giúp ích gì cho bạn?
3. Bạn hãy vạch ra và trình bày một kế hoạch của bạn trong 3 năm tới? Bạn làm gì để đạt được

kế hoạch đó?

Kết thúc bài test. Cám ơn bạn đã tham gia

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
676
0 trang
0
1406
0 trang
0
1158
0 trang
0
668
0 trang
0
773
0 trang
0
653
0 trang
0
530
0 trang
0
1005
0 trang
0
770

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6331

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6331