Tài liệu

1. Test IQ 1

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Hà Nội, ngày ……tháng …….  năm 20… 

Thời gian làm bài: 15 phút

Hướng dẫn thực hiện:
Đánh dấu, điền vào câu trả lời mà bạn cho là đúng nhất tại Phiếu trả lời. Yêu cầu không viết vào
đề thi. 

1.

Từ "Rộng lớn" tương ứng với động từ "Thu hẹp" vậy từ "Nhanh" ứng với từ nào dưới đây:

a.  Ngắn

b.  Giảm tốc

c.  Tăng tốc

d.  Chậm

2.

Hai chiếc xe khách đụng nhau ở biên giới Việt-Hoa. Hành khách trên cả 2 xe đều là khách
du lịch từ khắp năm châu như (Mỹ, Á, Âu, Úc, Phi). Sau tại nạn, những người thoát nạn nên
được chôn ở nước nào?

a. Việt Nam
b. Trung Quốc
c. Người của nước nào thì chôn ở nước đó
d. Không nên chôn ở nước nào hết

3.

Có tất cả 4 trái xoài trên bàn, bạn lấy đi 3, hiện giờ bạn có bao nhiêu quả xoài?

a.  1

b.  2

c.  3

d.  4

4.

Hình nào sẽ tiếp theo các hình sau:

  

         a.  

b.  

   c.  

     d.  

5.

Hình nào là hình quay 180

o

 theo chiều kim đồng hồ của hình sau:

        a.  

          b.

c.

     d.

6.

Nếu "OCNG" ứng với từ "CONG" và "IVEN" ứng với từ "VIEN" thì từ "NUOC" ứng với từ nào
sau đây:

a.  NOCU

b.  UNOC

c.  OUNC

d.  CONU

7.

Nếu từ "Quá khứ" ứng với từ "Hiện tại" thì từ "Trước đây" ứng với:

a.  Tại đây

b.  Hôm nay

c.  Bây giờ

d.  Hôm qua

8.

Điều này có hợp lý hay không nếu 1 người đàn ông ở Sài Gòn cưới cô em gái của bà vợ quả
phụ của ông ta

a.  Hợp lý

b.  Không hợp lý

9.

Số  nào thiếu trong truối số sau:  1  5  10  16  23 ..

a.  25

b.  27

c.  30

d.  31

Phòng NS 

Mã: TEST/IQ

                    Số trang:  1 /  5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

10. Trung bình một người có bao nhiêu ngày sinh nhật?

a. Ít nhất là 1

b.  1

c.  Nhiều hơn 2

d.  2

11. Ngày 20 tháng 11 là ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam. Nước Mỹ có ngày 20 tháng 11 hay

không?
a.  Có

b.  Không

12. Hình nào là hình xoay 540

0

 theo chiều kim đồng hồ của hình sau:

            a.   

      b.   

             c.                    d.  

13. Mai là chị duy nhất của Khánh, và Khánh là anh của Minh, vậy Mai là gì của Minh:

a.  Con gái

b.  Chị

c.  Em gái

d.  Mẹ

14. Nếu ngày hôm kia là thứ ba thì ngày mai là thứ:

a.  Thứ hai

b.  Thứ tư

c.  Thứ năm

d.  Thứ sáu

15. Một lớp học có số nam học sinh gấp đôi số nữ.  Tất cả con trai đều tóc đen, và chỉ có một

nửa số nữ tóc đen. Năm học sinh nữ không có tóc đen. Vậy lớp học đó có bao nhiêu học
sinh?
a.  15

b.  20

c.  30

d.  35

16. Trong 1 năm, tháng thì có ngày 31, tháng thì có ngày 30, vậy có bao nhiêu tháng có ngày

28?
a.  1

 

b.  4

c.  8

d. 12

17. Hai hộp đựng trong một chiếc hộp lớn và mỗi hộp đó lại chứa ba chiếc hộp nhỏ bên trong,

vậy có tất cả bao nhiêu hộp?
a.  9

b.  8

c.  7

d.  5

18. Linh đứng thứ ba trong một hàng học sinh.  Số học sinh đứng phía sau  Linh gấp đôi số học

sinh đứng phía trước Linh.  Tổng số học sinh trong hàng là?
a.  8

b.  6

c.  7

d.  5

19. Bạn có các loại tiền mệnh giá như sau:  2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng.  Số tiền

nào dưới đây phải sử dụng nhiều tờ tiền nhất để trả, với giả định bạn sử dụng mỗi loại tiền ít
nhất.
a.  19 đồng 

b.  43 đồng 

c.  61 đồng 

d.  99 đồng

20. Tại Hà Nội 80% số hộ gia đình có tivi và 40% có xe máy.  Vậy thống kê nào sau đây là đúng:

a.

ít nhất một nửa số hộ có tivi cũng có xe máy.

b.

Tất cả các hộ đều có tivi hoặc xe máy.

c.

Một phần năm số gia đình hoặc không có tivi hoặc không có xe máy.

d.

ít nhất một phần năm số gia đình có cả tivi và xe máy.

Phòng NS 

Mã: TEST/IQ

                    Số trang:  2 /  5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

21. Tổng của 2 số là 90 và hiệu số giữa hai số là 34.  Vậy số lớn hơn trong hai số là:

a.  28

b.  48

c.  52

d.  62

22. Lương của một cán bộ là 10.800 USD một năm nhưng anh ta chỉ nhận 700 USD một tháng

sau khi trừ thuế.  Vậy số thuế phải nộp hàng tháng là bao nhiêu:
a.  200

b.  24000

c.  240

d.  10.100

23. Có 12 cọc gỗ được sử dụng để đánh dấu một khu đất hình vuông, mỗi cọc cách nhau 2m

vậy diện tích khu đất là:
a.  12 m2

b.  18 m2

c.  36 m2

d.  24 m2

24. Nếu mật mã "CPNRYW" ứng với từ "Colour" và "TFNHZNYPWW" ứng với từ "Television" thì

từ "Set" ứng với mật mã nào?
a.  SFV

b.  SFU

c.  SEU

d.  SER

25. Nếu mật mã "TMCDQ" ứng với từ "under" và "GNTRD" ứng với "House" thì từ "arrest" ứng

với mật mã:
a.  BSSDTR

b.  BSSFTV

c.  BQQFRS

d.  ZSSFTS

26. Nếu ta nhân đôi một số, sau đó chia cho 3 và cuối cùng cộng thêm 7 ta được 23.  Số đó là:

a.  16

b.  34

c.  20

d.  24

Điền số còn thiếu vào các matrận sau:

27.

28.

29.

30.

Phòng NS 

Mã: TEST/IQ

                    Số trang:  3 /  5

1

2

3

3

4

5

5

6

6

7

13

2

5

7

8

12

4

2

2

2

2

1

2

1

3

7

10

1

4

5

6

1

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
677
0 trang
0
1159
0 trang
0
668
0 trang
0
773
0 trang
0
654
0 trang
0
530
0 trang
0
1005
0 trang
0
770

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6338

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6338