Tài liệu

1. kpi nhan su

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về hoạt động cải tiến 

 
 
1.  Tổng giá trị gia tăng 
 
-  Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân 

trong 1 năm. 

 
-  Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị 

gia tăng. 
 

2.  Tổng số ý kiến 
 
-  Bạn nên theo dõi số ý kiến theo từng tháng và theo từng bộ phận. 
 
-  Đối với các bộ phận có ít ý kiến thì bạn cần có biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo của các 

bộ phận đó. Lưu ý là ý kiến chỉ được xét khi nó thực sự có giá trị. 

 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1225
3 tài liệu
0
1260
3 tài liệu
0
1211
5 tài liệu
0
1903
3 tài liệu
0
1186

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
1225
21/01/2019
3 tài liệu
0
1260
21/01/2019
3 tài liệu
0
1211
21/01/2019
5 tài liệu
0
1903
21/01/2019
3 tài liệu
0
1186