Tài liệu

1. Chuong trinh KHTT cua Vingroup

05/10/2018
0 trang
0
0
background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chương trình KHTT Vingroup – 2016 

 

1. Đối tượng: 

Đối tượng tham gia Chương trình khách hàng thân thiết Vingroup là Khách hàng cá nhân. 
Chương trình chưa áp dụng đối tượng là khách hàng doanh nghiệp hay tổ chức. 

2. Điểm: 

 

Giá trị điểm quy đổi khi sử dụng: 1 điểm = 1.000VNĐ. 

 

Tên điểm: Vinpoint; hoặc gọi chung là “điểm”

 

Thời hạn điểm: điểm trong tài khoản khách hàng hết hạn sử dụng sau 12 tháng kể 
từ ngày giao dịch tích/tiêu gần nhất. 

 

Loại điểm: điểm khả dụng & điểm chưa khả dụng. 

3. Tài khoản: 

Điều kiện mở tài khoản: 

 

Khách hàng đủ 18 tuổi có giấy tờ tùy thân hợp lệ có thể đăng ký mở tài khoản. 

 

Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản định danh trong hệ thống. 

Thời hạn của tài khoản là vĩnh viễn, trừ trường hợp tài khoản bị hủy do yêu cầu của chủ 
thẻ hoặc bị khóa do chứng minh được gian lận. 

4. Phân hạng Khách hàng: 

Phân hạng Khách hàng: Khách hàng tham gia chương trình được chia thành 02 hạng: 

 

Khách hàng thân thiết của Vingroup 

 

Khách hàng VIP của Vingroup 

Kỳ xét nâng hạng chung: tính theo năm dương lịch từ 1/1 đến 31/12. Riêng với Khách 
hàng đăng ký trong năm 2016, kỳ xét hạng sẽ được tính đến 31/12/2017. 

Điều kiện xét phân hạng: 

Hạng Khách hàng thân thiết (“KHTT”):  

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

 

Sau 05 lần mua sắm trong hệ thống, Khách hàng đã đăng ký sẽ được nâng hạng 
thành KHTT của Vingroup. Khách hàng vẫn được tích điểm trong 05 lần giao dịch 
đầu tiên nhưng chỉ được  sử dụng điểm khi trở thành KHTT. 05 lần giao dịch được 
tính trong 01 kỳ xét hạng. Hoặc: 

 

KH đã là KHTT của các đơn vị thành viên trước 31/12/2015. 

 

Vinschool; Vinhomes: KH đăng ký thẻ tại Vinschool, Vinhomes hoặc có giao 
dịch với Vinschool, Vinhomes sẽ trở thành KHTT và được tiêu điểm ngay. 

Hạng Khách hàng VIP (trong 1 kỳ xét hạng): 

 

Mua sản phẩm/dịch vụ của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị từ 5 tỷ VNĐ trở 
lên. Nếu là mua bán bất động sản thì phải đứng tên ký hợp đồng mua bán và đặt 
cọc/thanh toán tối thiểu 25% giá trị hợp đồng. Hoặc: 

 

Thực hiện tối thiểu 100 lần giao dịch không phải là giao dịch bất động sản và có 
tổng giá trị giao dịch tối thiểu 500 triệu VNĐ. 

Lưu ý: 

 

Nếu Khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của các nhà cung cấp khác qua 
Adayroi.com thì điều kiện xét hạng chỉ tính trên 10% tổng giá trị giao dịch. Khi 
Khách hàng VIP bị xuống hạng trong kỳ tiếp theo, Chương trình sẽ thông báo 
bằng thư và email tới Khách hàng; thẻ VIP trên hệ thống sẽ bị khóa, thẻ KHTT 
thay thế sẽ được gửi đến địa chỉ của Khách hàng. 

 

Từ 15/03/2016, nếu KH chuyển nhượng BĐS thì quyền lợi cấp thẻ VIP tương ứng 
với BĐS đó cũng được chuyển nhượng theo. 

Điều kiện duy trì hạng: 

Hạng KHTT: tài khoản có phát sinh giao dịch hợp lệ trong 12 tháng gần nhất. 

Hạng Khách hàng VIP trong kỳ xét duy trì hạng: 

 

Mua sản phẩm/dịch vụ của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị từ 3,5 tỷ VNĐ trở 
lên. Nếu là mua bán bất động sản thì phải đứng tên ký hợp đồng mua bán và đặt 
cọc/thanh toán tối thiểu 25% giá trị hợp đồng. Hoặc: 

 

Thực hiện tối thiểu 70 lần giao dịch không phải là giao dịch mua/thuê bất động sản 
và có tổng giá trị giao dịch tối thiểu 350 triệu VNĐ. 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Lưu ý: 

* Từ 15/03/2016, nếu KH chuyển nhượng BĐS thì quyền lợi cấp thẻ VIP tương ứng với 
BĐS đó cũng được chuyển nhượng theo. 

Nếu Khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của các nhà cung cấp khác qua Adayroi.com thì 
điều kiện xét hạng chỉ xét trên 10% tổng giá trị giao dịch. Khi Khách hàng VIP bị xuống 
hạng trong kỳ tiếp theo, Chương trình sẽ thông báo bằng thư và email tới Khách hàng; 
thẻ VIP trên hệ thống sẽ bị khóa, thẻ KHTT thay thế sẽ được gửi đến địa chỉ của Khách 
hàng. 

5. Thẻ: 

Công nghệ thẻ: thẻ từ, mã vạch (barcode) 
Phân loại thẻ: Thẻ nhựa là hình thức định danh Khách hàng chính của Chương trình. Có 
02 mẫu thẻ riêng theo phân hạng khách hàng: 

 

Thẻ KHTT: không in tên KHTT 

 

Thẻ Khách hàng VIP: có in tên Khách hàng VIP 

Kích hoạt thẻ: 

 

Mỗi thẻ có một mã số thẻ, tương ứng với một số tài khoản định danh. Khách hàng 
có thể kích hoạt thẻ thông qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006959, tại 
website của Chương trình hoặc trực tiếp tại Quầy Dịch vụ khách hàng. 

 

Khi thẻ mới được cấp, thẻ cũ sẽ tự động bị vô hiệu hóa. 

6. Tích lũy và Sử dụng điểm: 

Cơ chế tích điểm: 

 

Tích điểm theo tỷ lệ (%)  trên 100% giá trị hóa đơn sau VAT của các sản phẩm, 
dịch vụ áp dụng Chương trình, sau khi trừ chiết khấu/khuyến mãi ngắn hạn (nếu 
có); 

 

Cho phép tích điểm trên giá trị thanh toán bằng điểm trừ các trường hợp có các 
chương trình khuyến mãi đặc biệt, có nêu rõ không áp dụng tích điểm Vingroup 
Card, theo nguyên tắc khuyến mãi không chồng khuyến mãi. 

 

Tỷ lệ tích điểm khác nhau theo từng đơn vị thành viên. 

 

Điểm tích được làm tròn tới hàng đơn vị: từ 1,5 điểm làm tròn thành 2 điểm. 

 

Điểm tích có thể sử dụng sau 24h từ thời điểm hoàn thành giao dịch. 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0