Tài liệu

09 MTCV kế toán xây dựng cơ bản - tài sản cố định

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  KẾ TOÁN TSCĐ-XDCB

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Nhân viên kế toán tài sản cố định – xây dựng cơ bản

Mã công việc

KT-TSCD/XDCB

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

1.Trách nhiệm : 

-

Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập. 

-

Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

-

Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

-

Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết
toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

-

Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

-

Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao
TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

-

Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

-

Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

-

Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

-

Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

-

Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

2.Quyền hạn :

-

Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ về TSCĐ.

3.Quan hệ :
-

Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ 

-

Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên và các bộ phận liên quan.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :

-

Mã số : SN

-

Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.

-

Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

-

Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

-

Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1490
18/09/2018
5 tài liệu
0
2612
18/09/2018
3 tài liệu
0
1448
18/09/2018
10 tài liệu
0
4479
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2400
18/09/2018
5 tài liệu
0
2334
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
767
18/09/2018
4 tài liệu
0
2290
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
6497
18/09/2018
10 tài liệu
0
4205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
6143
23/09/2018
10 tài liệu
0
4127