Tài liệu

09 Bang cham cong tang ca

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCCTC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

                                                                 BẢNG CHẤM CÔNG TĂNG CA

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ

PHẬN

THỜI GIAN LÀM THÊM

MÔ TẢ

CÔN

G

VIỆC

NHẬN

GHI

C

H

Ú

NGÀY

THỜI
GIAN

TỔNG SỐ

GIỜ

                                                                                                      Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Tổ Bảo vệ

        Trưởng BP

         T. Phòng Nhân sự

   

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9423
05/10/2018
10 tài liệu
0
14133
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5669
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1050
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2056
05/10/2018
3 tài liệu
0
2014
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4687