Tài liệu

09 5s cho sản xuất

28/01/2019
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIỂU TRÌNH TỰ 5S 
BIỂU 5S THỰC HÀNH

SÀNG LỌC

SEIRI

Loại bỏ những thứ không cân thiết

SẮP XẾP

SEITON

Gọn gàng ngăn nắp đúng vị trí

SẠCH SẼ 

SEISO

Vệ sinh nơi làm việc

SĂN SÓC

SEIKETSU

Duy trì thường xuyên 3S trên

SẴN SÀNG

SHITSUKE

Tuân thủ 4S trên một cách tự giác

KHẨU HIỆU TUYN TRUYỀN 5S
“Cơng ty … quyết tm thực hiện 5S & ISO 9001:2000”
“Mọi thành viên Công ty hăng hái tham gia vào các hoạt động 5S”
“Ý thức về 5S l tự ý thức về bản thn”
“Rn luyện bản thn thơng qua thực hiện tốt 5S”
“5S là yếu tố chính để thực hiện vệ sinh an tồn thực phẩm”
“Vệ sinh an toàn thực thẩm đi liền với thực hiện 5S”
“Vệ sinh an tồn thực thẩm tốt, phải thực hiện 5S tốt”
“5S tốt, vệ sinh an tồn thực thẩm sẽ tốt”, “5S tốt, kết quả cơng việc sẽ tốt”
“Để vệ sinh an toàn thực thẩm, phải thực hiện 5S trước tiên”
 “NO CLEAN, NO WORK”, “NO SAFE, NO WORK”, “Lãng phí là có tội”
“Máy không lau, máy mau hen rỉ
Người không rèn, ý chí không cao”
“Giờ nào, việc nấy
Vật nào, chỗ nấy”
“Người bệnh, người kêu hừ hừ
Máy hư, máy kêu ken két”

BIỂU TRÌNH TỰ 5S 

CÁC KẺ VẠCH BIỂU THỊ ĐƯỜNG ĐI

Mục đích

Phân rõ việc đường đi, khu vực làm việc để tạo môi trườmg làm việc an toàn

Đối tượng

Đường đi, khu làm việc

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Đảm nhiệm

Người phụ tráng nhà xưởng

Phương pháp

1) Màu vạch trắng 
2) Bề rộng vạch: 50 mm (chiều rộng băng keo bán trên thị trường)
3) Chất liệu
1 Mặt sàn của phòng: băng keo có độ dày 0.5-1 mm
2 Mặt sàn bê tông: sơn hoặc băng keo
4) Cách vẽ:
1 Trường hợp sát bên máy móc thiết bị: vẽ sát bên máy móc thiết bị đó. Nếu đường đi
đủ rộng (trên 1 mét) thì chừa ra 50 mm.
Kho bảo quản, kệ: vẽ sát bên kho, kê đo.
Góc: lấy mặt cắt 300 mm
4    Góc của các chỗ thao tác, máy móc, kho bảo quản, chỗ để xe, chỗ để vật liệu thì 
trên nguyên tắc không lấy mặt vát.

Chú ý

Cấm để vật lòi ra đường đi. Những người chịu trách nhiệm mỗi nơi làm việc phải thực
hiện điều này.

Mục đích

Quy định chỗ để vật đã được sàng lọc, bảo quản ở nơi quy định cho ngăn nắp

Đối tượng

Vật cố định, vật bán di động

Đảm nhiệm

Các ban

Phương pháp

1) Màu vạch: trắng
2) Bề rộng vạch: 50 mm (bề rộng bămg keo bán trên thị trường)
3) Chất liệu:
1 Mặt sàn của phòng: băng keo có độ dày 0.5 – 1 mm
2 Mặt sàn bê tông: sơn hoặc băng keo

Loại

Đối tượng

Cách hiển thị

Cách đặt

Vật cố định

Vật có ốc bắt xuống nền, 
thiết bị máy móc các loại

Không cần vẽ

Không được đặt 
nhô ra đè lên vạch 
của đường đi

Vật bán di 
động

Bàn, bệ thao tác, giỏ rác, 
bảng yết thị…

1 Biểu thị góc

Đặt vật lọt vào 
trong 4 góc

2 Biểu thị vòng 
tròn

Đặt vật khép với 
viền tròn

Vật di động

Xe chuyên chở, ballet, 
hand lift, folk lift, sản 
phẩm đang gia công, vật 
liệu…

Biểu thị hình tứ 
giác

Đặt vật lọt trong 
đường viền

Chú ý

Phải theo đúng chỉ thị trên đặt vật cho ngay ngắn, thẳng góc

BIỂU TRÌNH TỰ 5S

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC BẢNG BIỂU THỊ

Mục đích

Biểu thị để mọi người hiểu được tên gọi thiết bị máy móc, đồ gá và tình trạng 
nơi làm việc

Đối tượng 
Đảm nhiệm
Phương pháp

Thiết bị, máy móc, đồ gá

Các ban

300 x 300

300 x 150

200 x 60

40 x 60

1. Bảng hiển 
thị phải có độ
lớn đúng quy 
định, và đặt ở
nơi quy định

Bảng biểu thị
thuyết minh

Bảng đánh số

Bảng tên 
người chịu 
trách nhiệm

Bảng tên nắp 
đóng mở van

600 x 300

Bảng hiển thị
chú ý

Bảng tên dây 
chuyền

Bảng thiết bị 
máy

Bảng biển thị
“đang dùng”

Bảng biểu thị
nhà máy

Bảng thiết bị 
động lực

Bảng hiển thị
“đã lấy đi”

Bảng thiết bị 
đặc định

Công cụ vận 
chuyển toa 
xe

Bảng biểu thị
“nhận đơn”

Dụng cụ đo

Nền

Chữ

Màu đặc biệt

2. Gắn bảng

ngay trên 
khu vực 
cần biểu 
thị ở độ 
cao 750, 
1000, 
1200, 
1800, 
2400

Chỉ dẫn về 
bảng hiệu

Trắng

Đen

Đỏ

Loại

Trắng

Đỏ

Thường

Đỏ 

Trắng

Người chịu 
trách nhiệm 
sử dụng

Trắng

Đỏ

3. Vật nguy hiểm
4. Chú ý
5. Loại chữ: chữ  GOTHIC tròn

Mô tả tài liệu

Tài liệu hướng dẫn áp dụng 5s trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
1030

Bộ tài liệu liên quan

12/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
4 tài liệu
0
3784
28/01/2019
10 tài liệu
0
7248
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
1030