Tài liệu

08 Quy định 5s phòng nhân sự

28/01/2019
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

I.

QUI ĐỊNH VỀ SÀNG LỌC - LOẠI BỎ (S1) – TUYỂN DỤNG

ST

T

LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN

THỜI GIAN

LƯU TRỮ 

NƠI LƯU

HÌNH THỨC

LOẠI BỎ

GHI CHÚ

1

Kế hoạch tuyển dụng.

2

Đề xuất tuyển dụng

3

Phiếu yêu cầu tuyển dụng

4

Hợp đồng tuyển dụng

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

ST

T

LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN

THỜI GIAN

LƯU TRỮ 

NƠI LƯU

HÌNH THỨC

LOẠI BỎ

GHI CHÚ

17

18

19

20

21

II. QUI ĐỊNH SẮP XẾP - S2- ĐÀO TẠO

STT

Nội dung 

Cách thức sắp xếp

Ghi chú

1

Sơ đồ vị trí khu vực làm việc của nhân viên, 
sếp, khu vực lối đi chung

Lập sơ đồ phân bổ vị trí làm việc cho các thành viên trong tổ Đào tạo
 
Phân bổ vị trí của một số nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu, VPP phục vụ cho công tác đào tạo…

 

2

Qui định sắp xếp dữ liệu trên máy tính

Qui định loại dữ liệu nào lưu trữ trên ổ cá nhân (ổ H) và loại dữ liệu nào lưu trữ trên ổ chung 
Sắp xếp theo dạng cây thư mục, tên các folder thể hiện được nội dung bên trong.

 

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

STT

Nội dung 

Cách thức sắp xếp

Ghi chú

3

Qui định sắp xếp hồ sơ tài liệu : đang giải

quyết, chưa giải quyết, đã giải quyết, lưu trữ

Bàn làm việc cá nhân phải sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.Vật dụng sử dụng hàng ngày trên bàn 
làm việc  phải để đúng nơi qui định sau mỗi chiều tan ca.
1.Đang giải quyết:
Sắp xếp thứ tự dựa theo tính chất quan trọng của công việc hoặc thời gian
Có dán nhãn trên hồ sơ "Đang giái quyết"
Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm.
2. Chưa qiải quyết:
Sắp xếp trình tự  dựa theo tính chất quan trọng của công việc hoặc thời gian
Có dán nhãn trên hồ sơ "Chưa giái quyết"
 Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm.
3. Đã giải quyết:
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo thứ tự thời gian.
Phân loại rõ ràng dễ nhận biết: theo từng khóa học, theo thời gian và theo từng đơn vị hợp tác

 

Mô tả tài liệu

Tài liệu hướng dẫn áp dụng 5s trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
1030

Bộ tài liệu liên quan

12/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
4 tài liệu
0
3784
28/01/2019
10 tài liệu
0
7248
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
1030