Tài liệu

08 Giấy đề xuất xin tang ca

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Tr  s : T ng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

Hà n i, ngày  tháng  n m 2016

ă

Số….ĐXXTC/2016

                             ĐỀ XUẤT XIN TĂNG CA

Bộ phận xin tăng ca:
Ngày:

Từ:

Đến:

Lý do xin tăng ca:

* Danh sách CNV xin tăng ca:

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

Công ty, ngày          tháng          năm 200. .

Ý kiến của Trưởng khối ĐHSX:

                     Trưởng Bộ phận 

Duyệt của Phòng HCTC:

 

_ HCTC(L u h s  Cty)

ư

ơ

_  HSX

Đ

 (l u h s  Khi)

ư

ơ

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Hà n i, Ngày    tháng    n m 2016

ă

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Hà n i, Ngày    tháng    n m 2016

ă

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9321
05/10/2018
10 tài liệu
0
14006
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5600
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2033
05/10/2018
3 tài liệu
0
1997
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4616