Tài liệu

07 Qui trình đào tạo huấn luyện cá nhân

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…HSĐTHLCN/2016

                          CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH 

NGHIỆP VIỆT

                                      Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, 
Long Biên, Hà Nội   
                                               Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - 
web: verco.vn 

                                                                                                               Hà Nội, ngày ……. 
tháng……năm 2016

HỒ SƠ ĐÀO TẠO-HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

   (PERSONAL TRAINING PROFILE)

                                                                                                                       

Họ và tên (Full-name):

Giới tính :

 Nam 
(Male) (Sex) 

 Nữ 
(Female)

Ngày tháng năm sinh 
(Date of Birth):

Ngày nhận việc 
(Date of start working):

Trình độ học vấn (Educational Level):

Kỹ năng (Skills:

- Ngoại ngữ  :

 Tiếng Anh 

 Tiếng Pháp 

 Tiếng Hoa 

Tiếng Nhật 

 (Language Skills)

  (English)

  (French)

  (Chinese)

  (Japanese)

- Vi tính 

:   Word 

 Excel 

 PowerPoint  

 Access  

  (Computer Skills)

- Các kỹ năng khác (Other skills):........................................................................................

Chuyên ngành (Speciality):

QUÁ TRÌNH 
ĐÀO TẠO 
(Training 
Process)

QÚA TRÌNH LÀM VIỆC (Working Process)

background image

Số TT

(NO.)

Nơi đào tạo

(Training

Center)

Khóa đào tạo

(Training Course)

Thời

gian

(Tim

e)

Loại văn bằng

(Certificate)

Số TT

(NO.)

Thời gian

(Time)

Chức vụ

(Job title)

Ghi chú

(Notes)

                                                                                                                                                                          Hà nội, ngày    tháng     năm 2016
                                                     Người lập                                                                                                                      Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
577

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0