Tài liệu

07 Bảng theo dõi ngày nghỉ phép

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                              Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                                     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

Hà nội, ngày   tháng   năm 2016

Số…….BTDNNP/2016

BẢNG THEO DÕI NGÀY NGHỈ PHÉP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số ngày phép đã nghỉ

GHI CHÚ

I

Phòng Kế toán

1 Nguyễn Văn B

Trưởng Phòng

12

2

2

3

4

11

2 Nguyễn Văn A

Nhân viên

12

3

3

II Phòng Nhân sự

3 Trần Quang H

Trưởng Phòng

12

2

5

7

4 Lưu Bá Ô

Nhân viên

12

1

2

2

5

5 Trần Bình T

Nhân viên

12

3

3

4

10

       Hà nội, ngày    tháng     năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

NGƯỜI LẬP

NGÀY PHÉP 

ĐƯỢC 

HƯỞNG

TỔNG 
CỘNG

Tháng 

1

Tháng 

2

Tháng 

3

Tháng 

4

Tháng 

5

Tháng 

6

Tháng 

7

Tháng 

8

Tháng 

9

Tháng 

10

Tháng 

11

Tháng 

12

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8796
05/10/2018
10 tài liệu
0
13399
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5225
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
974
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1907
05/10/2018
3 tài liệu
0
1887
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4360