Tài liệu

06 Sổ nhật kí kiểm tra 5S

28/01/2019
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ NHẬT KÝ 5S/ SỔ KIỂM TRA 5S

NGÀY

(1)

S

T
T

(2)

NỘI DUNG KIỂM TRA (3)

 (Nội dung kt-Nơi được kt-Xác nhận của người được kt).

NGƯỜI KHẮC

PHỤC-TG HOÀN

THÀNH (4)

NGƯỜI THEO

DÕI - NGÀY (5)

KẾT

QỦA

(6)

GHI CHÚ (7)

(Mục tiêu,..)

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU MẪU SỔ NHẬT KÝ 5S/ SỔ KIỂM TRA 5S

¤ Cột (1): 

-

Ghi ngày tiến hành kiểm tra vệ sinh, kiểm tra kiến thức về 5S, ngày đánh giá chéo giữa các bộ phận, ngày tổ chức thi sáng tác thơ văn….

¤ Cột (2): 

-

Ghi số thứ tự cho các nội dung đã kiểm tra, mỗi nội dung 1 số riêng, số tăng dần, đầu mỗi tháng bắt đầu lại số thứ tự là 1.

¤ Cột (3): 

-

Ghi nội dung kiểm tra, người được kiểm tra hoặc vị trí chung nào đó của đơn vị, phải có chữ ký xác nhận của người được kiểm tra. Đối 
với những trường hợp “không đạt” thì ghi rõ nội dung không đạt, những trường hợp kiểm tra “đạt” thì chỉ cần nội dung kiểm tra.

-

Đối với những khu vực chung của phòng thì phải có chữ ký xác nhận của người chịu trách nhiệm khu vực đó. 

-

Giữa nội dung - người được kiểm tra - xác nhận phải có dấu “-”. 

-

Lưu ý, người đi kiểm tra này không nhất thiết phải là TĐV, TĐV có thể phân công cho một số người nào đó đi tiến hành kiểm tra.

¤ Cột 4: 

-

Cột này phải do Trưởng đơn vị/ Tổ trưởng ghi. 

-

TĐV/Tổ trưởng phân công người chịu trách nhiệm khắc phục và thời gian hoàn tất việc khắc phục, dấu “-” ngăn giữa.

-

Phải đảm bảo người chịu trách nhiệm khắc phục phải được biết.

-

Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

¤ Cột 5: 

-

Cột này cũng phải do TĐV/Tổ trưởng ghi. 

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

TĐV/Tổ trưởng phân công người giám sát, theo dõi, nhắc nhở nhân viên chịu trách nhiệm khắc phục cho đúng thời hạn. Đồng thời, ghi 
ngày đi kiểm tra việc khắc phục.

-

Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

¤ Cột (6): 

-

Cột này do người đi kiểm tra/thư ký ghi.

-

Ghi liền trong lúc đi kiểm tra nếu kết quả kiểm tra là “Đạt”. 

-

Lúc đó, không cần ghi các cột (4) và (5). 

-

Ngược lại, nếu kết quả “không đạt” ngay lần đầu kiểm tra thì chưa ghi vào cột “kết quả” mà chỉ ghi tất cả các cột còn lại theo hướng dẫn 
trên. Sau thời hạn khắc phục, người có trách nhiệm theo dõi đi kiểm tra lại kết quả, nếu nội dung được khắc phục thì ghi “Đạt” vào cột 
kết quả, nếu vẫn chưa thực hiện thì ghi “Không đạt” . Sau đó, ghi lại nội dung vẫn chưa đạt vào dòng mới và tiếp tục phân công nhiệm 
vụ, thời gian hoàn thành, người theo dõi…

-

Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

¤ Cột (7): 

-

Ghi mục tiêu tương ứng với nội dung kiểm tra, có bao nhiêu mục tiêu liên quan thì ghi hết.

-

Nên ghi mục tiêu để cuối tháng dễ tổng kết và dễ phát hiện những mục tiêu chưa được thực hiện. 

-

Phải ghi số thứ tự vào trước cột.

Ví dụ:

NGÀY

(1)

S

T
T

(2)

NỘI DUNG KIỂM TRA (3)

 (Nội dung kt-Nơi được kt-Xác nhận của người được kt).

NGƯỜI KHẮC

PHỤC-TG HOÀN

THÀNH (4)

NGƯỜI THEO

DÕI - NGÀY (5)

KẾT

QỦA

(6)

GHI CHÚ (7)

(Mục tiêu)

Mô tả tài liệu

Tài liệu hướng dẫn áp dụng 5s trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
930
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
10 tài liệu
0
6519
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
4 tài liệu
0
3395
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
930
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0