Tài liệu

06 Phương án phòng cháy chữa cháy nội bộ công ty

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PAPCCCNBCT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHƯƠNG ÁN PCCC NỘI BỘ CÔNG TY 

PHẦN 1: ĐẶC TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

A.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY

:

            1/. Vị trí cơ sở:

Công ty thành lập theo giấy phép số : với chức năng sản xuất kinh đặt tại : về hướng  Đông Nam và các

hương tiếp giáp :

Phía Đông giáp  nhà dân.

Phía Tây.

Phía Nam giáp ruộng.

Phía Bắc giáp đường đất đỏ.

Khả năng tiếp cận chữa  cháy theo hai hướng :

-    

            2/. Đặc điểm kiến trúc :

Tổng diện tích là bao gồm 

             Cấu trúc xây dựng : nhà cấp 4 xây gạch lợp tole.

B.

ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ – ĐỘC:

-

Ngành sản xuất hàng 

-

Tính chất cháy, nổ, độc tương đối an toàn PCCC.

-

Khi thực hiện luôn đúng nội quy an toàn PCCC.

-

Khả năng xảy ra sự cố ít.

C.

LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỔ:

1/. Lực lượng gồm :
                     -      Cấp Công Ty   (??  người)
                     -      06 phân đội tại các xưởng  (?? người ).

2/. Phương tiện gồm:
                    -       
Bình bọt tổng hợp lớn, nhỏ

:   bình.

                    -       Thang cây dài  6m   

:     cái.

                    -       Xô xách nước 

:    cái.

                    -       Thùng phi chứa đầy cát

:    thùng.

                    -       Xẻng

:    cái.

-       Đèn báo cháy   

:    cái

-       Câu liêm

:    cái

-       Máy bơm 

:    cái

-       Vòi nước

:    cái

-       Còi hú : 

:    cái

3/. Thông tin liên lạc báo cháy:

-    Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho  lực lượng PCCC chuyên nghiệp  114, hoặc Báo cho đội
PCCC gần nhất :.

background image

-    Dùng xe tự có để báo cháy cho lực lượng PCCC.

4/. Những  nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

-

Không cúp cầu dao tổng ( Automat )

-

Do chập điện trong hệ thống điện .

-

Vi phạm nội quy PCCC.

-

Do phá hoại .

-

Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.

PHẦN 2 : CÁC BỊÊN PHÁP PHÒNG CHÁY

A.CÔNG TÁC XÂY DỰNG TẠI CHỔ:

1/. Công tác tuyên truyền giáo dục:

-

Thường xuyên nhắc nhở CB.CNV có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối
nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

-

Vận hành máy móc đúng quy trình công nghệ.

-

Tắt máy, cúp cầu dao khi hết ca làm việc .

-

Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị và hệ thống điện.

2/.  Công tác tổ chức:
        Thành lập tổ PCCC đầy đủ về số lượng , có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác
PCCC.

B . CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỔ:

-      Tổ chức cho đội PCCC học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chửa cháy
tại chổ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.
-      Theo thời gian định kỳ , tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập PCCC tại đơn vị.
-       Kết hợp đội PCCC với Công ty để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.
-       Kết hợp chắt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án PCCC.

C. CÔNG TÁC KIỂM TRA HƯỚNG DẪN VỀ KỶ LUẬT AN TOÀN PCCC:

1.\ Công tác kiểm tra :
Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ
như sau :

-     Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày đối với sự vận hành máy móc trong giờ và hết
giờ làm viêc, kiểm tra tình hình thực hiện về qui định PCCC.
-     Kiểm tra định kỳ : được tiến hành 1 tháng đối với :

+  Hệ thống điện.
+  Bảo trì máy móc
+  Kiểm tra đường dây mối nối
+  Kiểm tra trang thiết bị PCCC
+  Kiểm tra sắp xếp lại thiết bị PCCC

2

2./ Hướng dẫn an toàn PCCC : 

-      Không hút thuốc , đốt lửa không sử dụng đun nấu trong khu vực kho , khu vực sản xuất, khu

văn phòng , 
-

Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao , phích cắm cho hệ thống điện và máy móc
của đơn vị theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

-

Không tự động câu móc , lấp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu
tải của hệ thống điện.

-

Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra , tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực nhà xưởng.

-

Sắp xếp vật tư trong kho vải, phụ liệu hải lưu ý đến cacù loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi
trong qúa trình cấp phát.

PHẦN 3 : TỔ CHỨC CHỮA CHÁY

A. TỔ CHỨC CHỮA CHÁY :

background image

-     Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to : cháy , cháy, cháy, ấn còi báo cháy hoặc đánh kẻng

liên tục .
-

Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ.

-

Dùng điện thọai báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số : 114 hoặc báo cho đội PCCC
gấn nhất :.

-

Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy.

-

Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

-

Di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.

-

Tạo khoảng các ngăn cháy chống lây lan.

B. CHỈ HUY CHỮA CHÁY : 

Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau :

C. DỰ TÍNH CHỮA CHÁY :

1./  Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân

3

-      Cháy do cơ sở chập điện.

       -      Sơ xuất bất cẩn, 
4

-      Vi phạm nội qui, 

5

-      Phá hoại 

6

-     Cháy lây lan từ bên ngoài….

2./  Tình huống xảy ra và xử lý cu thể:

7

-     Tổ cơ điện và tổ bảo vệ : Cúp Automat hoặc cầu dao nhánh , hô to cháy, cháy, cháy….. bấm
chuông hoặc kẻng liên tục, điện thoại cho số : 114-8911.294

8

-     Hướng dẫn và chỉ huy công nhân, di chuyển người, hàng hóa và tài sản ra khỏi khu vực cháy.

9

-      Cử người liên lạc với đội PCCC và ra cổng đón đường chỉ cho xe vào cơ sở cháy.

10 -      Chỉ huy đội PCCC phải nắm rõ tình hình và thông báo cho công nhân cụ thể : loại vật liệu dễ

cháy,. Khu vực cháy, hướng lay lan và các thông tin khác….

D. NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỖ :

11 -     Người phát hiện phải hô to, báo động cho mội người trong phân xưởng.
12 -     Cúp cầu dao điện khu vực cháy và toàn bộ phân xưởng.
13 -      Sử dụng nhanh chóng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy.
14 -      Nhanh chóng cấp cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.
15 -      Di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.
16 -      Điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114 hoặc 8911 294, cử người ra đón và chỉ

đường cho xe chữa cháy.

17 -      Cung cấp thông tin về vật tư , chất cháy, nguồn nước, đường di chuyển cho lực lượng PCCC

chuyên nghiệp biết.

18 -      Kết hợp với Công an địa phương bảo vệ hàng hóa trạt tư an ninh trong khu vực cơ sở.
19 -      Khi đám cháy được dập tắt, chỉ huy chữa cháy tại chỗ ra lệnh giữ nguyên hiện trường chờ kiểm

tra kết luận của Công an thành phố mới được thu dọn hiện trường.

Nơi nhận:

-...........

GIÁM ĐỐC 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN PCCC

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5121
3 tài liệu
0
2860
3 tài liệu
0
2890
7 tài liệu
0
10587
4 tài liệu
0
6026
1 tài liệu
0
948
1 tài liệu
0
1056

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10960
20/12/2018
6 tài liệu
0
5121
20/12/2018
4 tài liệu
0
12504
20/12/2018
3 tài liệu
0
2860
20/12/2018
3 tài liệu
0
2890
20/12/2018
1 tài liệu
0
1019
20/12/2018
7 tài liệu
0
10587
20/12/2018
4 tài liệu
0
6026
20/12/2018
1 tài liệu
0
948
20/12/2018
1 tài liệu
0
1056
20/12/2018
0 tài liệu
0
0