Tài liệu

06 Chương trình đào tạo

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…CTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(V/v………………………………………………………………………..)

1.

Danh sách những đối tượng được đào tạo. 

2.

Yêu cầu của việc đào tạo:

3.

Địa điểm tổ chức đào tạo.

4.

Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). 

5.

Chương trình, nội dung đào tạo.

6.

Thời gian đào tạo.

7.

Kinh phí đào tạo:

Hà nội, Ngày  …tháng  …năm..

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
578

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0