Tài liệu

06 Bảng kê chi tiền lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                                                                                                 Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội            

                                                                                                                     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                            DANH SÁCH CHI L

NG NHÂN VIÊN THÁNG 10/2016

ƯƠ

STT S  TK NG

I H

NG

ƯỜ ƯỞ

TÊN NG I H NG

Ư Ư

LO I TI N

TI N

1

Lê V  Minh

ũ

VN

Đ

2

Lê  c An

Đ

VN

Đ

3

Ph m Th  Ph

ng

ị ươ

VN

Đ

T ng c ng

Hà n i, ngày     tháng      n m 2016

ă

Ng i lp

ư

K  toán

ế

Giám  c

đ

background image

GHI CHÚ

Hà n i, ngày     tháng      n m 2016

ă

Giám  c

đ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8811
05/10/2018
10 tài liệu
0
13405
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6439
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1912
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362