Tài liệu

06 Bảng danh sách ứng viên

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:….DSUV/2017

                        CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

                                                                                               Danh sách Cán bộ tham gia phỏng vấn lần …..

                                                                                                                                           Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ:………

                                                                                               Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: ……..

                                                                                                                                           Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: ……..
  

                                                                                       DANH SÁCH ỨNG VIÊN – LẦN ……
  

Chức danh tuyển dụng

: …………………………………………………...

Phòng ban/ Bộ phận

: …………………………………………………...

TT

Họ tên
(1)

Đ/c lien hệ + 
Đthoại (2)

Vị trí dự tuyển
(3)

Bằng cấp/trình độ 
(4)

Kinh nghiệm 
(5)

Tgian pv (6)

Kết quả/Ghi chú
(7)

`B

background image

Ngày …… tháng …… năm 2017

                    Giám đốc

                    HCNS

                             Người lập

`B

background image

Diễn giải:
(1)-Cán bộ Nhân lực-Hệ thống tập hợp hồ sơ và lên danh sách các ứng viên dự tuyển.
(2)-Ghi rõ số điện thoại(cố định, di động), địa chỉ liên hệ và điạ chỉ E-mail(nếu có) của ứng viên.
(3)-Ghi rõ vị trí mà ứng viên đăng kí.
(4)-Liệt kê các bằng cấp mà ững viên đạt được.
(5)-Kinh nghiệm làm việc của ứng viên, thứ tự ưu tiên từ những kinh nghiệm liên quan đến vị trí mà ứng viên dự tuyển.
(6)-Cán bộ Nhân lực-hệ thống sau khi thành lập hội đồng tuyển dụng sẽ sắp xếp thờii gian và thông báo với ứng viên ngày giờ, địa điểm thi tuyển.
Cột (6) là thông tin về thời gia ứng viên được pv.
(7)-Phần ghi chú cho những thông tin mang tính chất ưu tiên.

`B

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5654