Tài liệu

05 Đơn xin việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Web: verco.vn

                        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 2017.

     

ĐƠN XIN VIỆC

Vị trí dự tuyển: …………………………………………..Mã số:…………….
Nơi đăng ký làm việc:……………………………………………………………
Vị trí dự tuyển lần trước.....................................................Thời gian:…………..

I/ Thông tin cá nhân:

Họ và tên:………………………………………..    Ngày sinh:
………………

Giới tính:  Nam        Nữ   

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường 
trú:

Số CMND/ Hộ chiếu:                            do                          cấp ngày……./……../….. …….  Dân tộc:…………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:         …../…../…..                     Nơi kết nạp Đảng:.........................................................................

Tình trạng hôn nhân:                 Độc thân                 Đã lập gia đình                              Ly hôn
Điện thoại liên hệ: 

-

Trong giờ hành chính: 

…………………………

-

Ngoài giờ hành chính:

………………………….

Email:........................................................................

Ngày có thể bắt đầu đi làm:
……………………………

Mức lương yêu cầu:………………………………

II/ Quá trình đào tạo:

Trình độ

Tên trường đào tạo

Ngành học

Thời gian

Xếp

loại

Điểm TB

PTTH              

Trung cấp        

Cao đẳng         

Đại học           

Trên Đại học   

Các chứng chỉ khác

background image

Trình độ Ngoại ngữ  Tiếng Anh :     TOEIC…..                    TOEFL…..                     IELTS…….

Ngoại ngữ khác:

 III/ Quá trình công tác (kể cả bán thời gian)

Thời gian

Tên công ty/Đơn vị công tác

Chức vụ

Mức lương

Lý do thôi việc

Từ/

Đến

IV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính đã từng đảm trách)

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/Nguyện vọng cá nhân:

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

VI/ 

   

Một số phẩm chất, kỹ năng đặc biệt

      Hãy tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh nghiệm  

khác (nếu có)

            ...........................................................................................................................................................................…….
          ………………………………………………………………………………………………………………………..
            ...........................................................................................................................................................................…….

VII/ Thành phần giao đình (cha, mẹ, anh/chị/em ruột, vợ/chồng, con):

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Quan hệ

Nghề nghiệp - Nơi làm việc

1
2

         VIII/ Bạn biết thông tin tuyển dụng này thông qua:

     Website của VERCO

            Báo giấy

        Người thân

2

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Web: verco.vn

      Báo điện tử

            Khác (ghi rõ)

IX. Người có thể tham khảo thông tin:

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ, số điện thoại liên lạc

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng.
Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho  Ngân
hàng  trong quá trình thẩm tra.

Hà nội, ngày    tháng     năm 2017

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5654