Tài liệu

05 Định giá startup

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

 
 
Lâm Minh Chánh 
Doanh nhân và nhà đầu tư 
Đồng sáng lập & TGĐ Pasoto.com 
 
 

 
 
15/8, Trường Doanh Chủ 
 
 

background image

Clip Socksonline.com 

Ý tưởng 

Tài năng 

Tài sản 

$ S.Lập 1 
$ S.Lập 2 

$ S.Lập 3 

$ S.Lập 4 

$ S.Lập 5 

Vốn chủ sỡ hữu 

Cần 5 triệu đôla để chạy dự án  

Định giá ?  

20% 
20% 

20% 
20% 

20% 

LMC - Launch - 15/8 

background image

Ý tưởng 

Tài năng 

Tài sản 

$ S.Lập 1 

Vốn chủ sỡ hữu 

5  

Triệu? 

5 triệu  

tiền mặt 

Của NĐT 

$ S.Lập 2 

$ S.Lập 3 

$ S.Lập 4 

$ S.Lập 5 

$ của nhà 

đầu tư 

thiên thần 

5  

Triệu 

10% = 1 triệu 
10% = 1 triệu 

10% = 1 triệu 

10% = 1 triệu 

10% = 1 triệu 

50% = 5 triệu 

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0