Tài liệu

05 Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên theo tuần

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:BMTĐGCVNV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

     Thời gian đánh giá tuần  tháng  năm 2016                       Họ tên nhân viên:

Số điểm tự đánh giá từ  1 – 10 điểm.

1.

Đánh giá về số lượng công việc:                                  Số điểm tự đánh giá:

Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

2.

Đánh giá chất lượng công việc                                     Số điểm tự đánh giá:

Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

3.

Đánh giá tiến độ công việc.                                          Số điểm tự đánh giá:

Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

4.

Đánh giá tác phong làm việc.                                      Số điểm tự đánh giá:

Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

5.

Đánh giá thực hiện kỹ luật                                          Số điểm tự đánh giá:

Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn

Bạn còn ý kiến nào khác không? Vui lòng ghi vào ô này.

                                                                                       Hà nội, ngày   tháng   năm 2016

background image

Nhân viên ký tên

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan