Tài liệu

05 Bảng lương cơ bản

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỎ VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

BẢNG LƯƠNG THÁNG 2/2016

TT

Vị trí

 Lương Cơ Bản 

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 I. Bộ Phận VĂN PHÒNG 

38,690,000

26,250,000 5,500,000 4,940,000

0

1 Nguyễn Kim Hùng

Tgd

8,920,000

3,750,000 3,000,000 1,170,000

2 Mai Thị Hồng My

Nvkt

5,630,000

3,750,000 1,000,000

780,000

3 Nguyễn Thị T.Hà

Nvkt

4,270,000

3,750,000

520,000

4 Lê Thị Trang

Nv Hcns

4,270,000

3,750,000

520,000

5 Đào Văn Thuận

Ppkd

6,660,000

3,750,000 1,500,000

910,000

6

Hán Vinh Phúc

Nv KD

4,470,000

3,750,000

520,000

7 Lê Xuân Thắng

4,470,000

3,750,000

520,000

LƯƠNG KHOÁN

12,000,000

0

0

0

0

8 Phạm Văn Mạnh

9 Nguyễn T.Hồng Vân

 2,000,000 

10

Dương Thị Huệ

Nv Gn

 4,000,000 

11 Khằm Thị Bình

Nv Gn

 6,000,000 

Lái xe

63,000,000

0

0

0

0

13

Nguyễn Văn Long

LX

5,000,000

14

Nguyễn Văn Điệp

Lx

 15,000,000 

15

Nguyễn Văn Phong

LX

 15,000,000 

16

Nguyễn Bá Sinh

Lx

 15,000,000 

17

Lưu Hồng Nguyện

Lx

 9,000,000 

18

Cam Văn Trí

Lx

 9,000,000 

Vệ Sinh

 1,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

19 Nguyễn Thị Liên Hoa vs

 1,000,000 

III. Bộ phận kỹ thuật sản xuất

34,398,000

29,568,000

700,000 4,030,000

0

20 Nguyễn Văn Thái

4,138,000

2,688,000

700,000

650,000

21 Vũ Văn Thủy Hải

3,208,000

2,688,000

520,000

22 Nguyễn Đức Hải

3,208,000

2,688,000

520,000

23 Trần Ngọc Thắng

3,208,000

2,688,000

520,000

24 Ninh Quốc Cẩm

NVSX

2,948,000

2,688,000

260,000

25 Bùi Văn Lý

Kcs

2,948,000

2,688,000

260,000

26 Ninh Thị Bích Liên

Nvsx

2,948,000

2,688,000

260,000

27 Nguyễn Đình Phượng

2,948,000

2,688,000

260,000

28 Nguyễn Thi Minh Hoa

2,948,000

2,688,000

260,000

29 Tạ Đức Qúy

2,948,000

2,688,000

260,000

30 Lê Văn Thống

2,948,000

2,688,000

260,000

Thử việc 

8,000,000

0

0

0

0

7 Đỗ Thị Tâm

Nvxnk

 4,000,000 

7 Phan Thanh Tùng

Nvxnk

 4,000,000 

Tổng lương 

cơ bản

Lương tối 

thiểu đóng 

BHXH

Lương 

trách nhiệm

Phụ cấp ăn 

ca

Phụ cấp 

xăng xe

background image

Quỹ lương cơ bản  tháng 

Tổng thực chi

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỎ VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

BẢNG LƯƠNG THÁNG 2/2016

 NCTT 

 Lương Cơ Bản 

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2,000,000

0

0

0

0

161

162

121

0

41

1,000,000

 23.0 

 23.0 

 17.5 

 5.5 

100,000

 23.0 

 23.5 

 18.0 

 5.5 

 23.0 

 23.0 

 15.5 

 7.5 

 23.0 

 23.0 

 17.5 

 5.5 

500,000

 23.0 

 23.0 

 17.5 

 5.5 

200,000

 23.0 

 23.0 

 17.0 

 6.0 

200,000

 23.0 

 23.0 

 17.5 

 5.5 

0

0

0

0

0

46

46

46

0

0

 23.0 

 23.0 

 23.0 

 23.0 

 23.0 

 23.0 

0

0

0

0

0

135

92

91

1

0

 23.0 

 23.0 

 16.5 

 6.5 

 27.0 

 19.0 

 19.0 

 27.0 

 17.0 

 17.0 

 27.0 

 20.0 

 19.0 

 1 

 27.0 

 18.0 

 18.0 

 27.0 

 18.0 

 18.0 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

100,000

0

0

0

0

275

218

160

2

56

100,000

 25.0 

 24.5 

 18.5 

 6.0 

 25.0 

 11.0 

 5.0 

 1 

 5.0 

 25.0 

 25.0 

 20.0 

 5.0 

 25.0 

 24.5 

 19.5 

 5.0 

 25.0 

 21.5 

 16.5 

 5.0 

 25.0 

 21.0 

 16.0 

 5.0 

 25.0 

 21.0 

 16.0 

 5.0 

 25.0 

 17.5 

 11.5 

 1 

 5.0 

 25.0 

 21.0 

 16.0 

 5.0 

 25.0 

 21.0 

 16.0 

 5.0 

 25.0 

 9.5 

 4.5 

 5.0 

0

0

0

0

0

46

26

20

0

6

 23.0 

 20.5 

 14.5 

 6.0 

 23.0 

 5.0 

 5.0 

 NCQC 

(theo 

tháng)   Tổng công   Công ngày 

thường 

 Công ngày 

Lễ 

 Ngày nghỉ 

hưởng 

lương 

Phụ cấp 

điện thoại

Phụ cấp 

nhà ở

Phụ cấp 

đồng phục

Phụ cấp 

khám chữa 

bệnh

Phụ cấp 

nghỉ dưỡng, 

du lịch

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9333
05/10/2018
10 tài liệu
0
14026
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6916
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1041
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2038
05/10/2018
3 tài liệu
0
2000
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4629