Tài liệu

05 5S trình tự thực hành

28/01/2019
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIỂU TRÌNH TỰ 5S

BIỂU 5S THỰC HÀNH

SÀNG LỌC

SEIRI

Loại bỏ những thứ không cân thiết

SẮP XẾP

SEITON

Gọn gàng ngăn nắp đúng vị trí

SẠCH SẼ 

SEISO

Vệ sinh nơi làm việc

SĂN SÓC

SEIKETSU

Duy trì thường xuyên 3S trên

SẴN SÀNG

SHITSUKE

Tuân thủ 4S trên một cách tự giác

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 5S
“Công ty … quyết tâm thực hiện 5S & ISO 9001:2000”
“Mọi thành viên Công ty hăng hái tham gia vào các hoạt động 5S”
“Ý thức về 5S là tự ý thức về bản thân”
“Rèn luyện bản thân thông qua thực hiện tốt 5S”
“5S là yếu tố chính để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”
“Vệ sinh an toàn thực thẩm đi liền với thực hiện 5S”
“Vệ sinh an toàn thực thẩm tốt, phải thực hiện 5S tốt”
“5S tốt, vệ sinh an toàn thực thẩm sẽ tốt”, “5S tốt, kết quả công việc sẽ tốt”
“Để vệ sinh an toàn thực thẩm, phải thực hiện 5S trước tiên”
“NO CLEAN, NO WORK”, “NO SAFE, NO WORK”, “Lãng phí là có tội”
“Máy không lau, máy mau hen rỉ
Người không rèn, ý chí không cao”
“Giờ nào, việc nấy
Vật nào, chỗ nấy”
“Người bệnh, người kêu hừ hừ
Máy hư, máy kêu ken két”

BIỂU TRÌNH TỰ 5S 

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC KẺ VẠCH BIỂU THỊ ĐƯỜNG ĐI

Mục đích

Phân rõ việc đường đi, khu vực làm việc để tạo môi trườmg làm việc an toàn

Đối tượng

Đường đi, khu làm việc

Đảm nhiệm

Người phụ tráng nhà xưởng

Phương pháp

1) Màu vạch trắng 
2) Bề rộng vạch: 50 mm (chiều rộng băng keo bán trên thị trường)
3) Chất liệu
1 Mặt sàn của phòng: băng keo có độ dày 0.5-1 mm
2 Mặt sàn bê tông: sơn hoặc băng keo
4) Cách vẽ:
1 Trường hợp sát bên máy móc thiết bị: vẽ sát bên máy móc thiết bị đó. Nếu 
đường đi đủ rộng (trên 1 mét) thì chừa ra 50 mm.
Kho bảo quản, kệ: vẽ sát bên kho, kê đo.
Góc: lấy mặt cắt 300 mm
4    Góc của các chỗ thao tác, máy móc, kho bảo quản, chỗ để xe, chỗ để vật 
liệu thì trên nguyên tắc không lấy mặt vát.

Chú ý

Cấm để vật lòi ra đường đi. Những người chịu trách nhiệm mỗi nơi làm việc 
phải thực hiện điều này.

Mục đích

Quy định chỗ để vật đã được sàng lọc, bảo quản ở nơi quy định cho ngăn nắp

Đối tượng

Vật cố định, vật bán di động

Đảm nhiệm

Các ban

Phương pháp

1) Màu vạch: trắng
2) Bề rộng vạch: 50 mm (bề rộng bămg keo bán trên thị trường)
3) Chất liệu:
1 Mặt sàn của phòng: băng keo có độ dày 0.5 – 1 mm
2 Mặt sàn bê tông: sơn hoặc băng keo

Loại

Đối tượng

Cách hiển thị

Cách đặt

Vật cố định

Vật có ốc bắt xuống 
nền, thiết bị máy móc 
các loại

Không cần vẽ

Không được đặt 
nhô ra đè lên vạch
của đường đi

Vật bán di 
động

Bàn, bệ thao tác, giỏ 
rác, bảng yết thị…

1 Biểu thị góc

Đặt vật lọt vào 
trong 4 góc

2 Biểu thị vòng 
tròn

Đặt vật khép với 
viền tròn

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Vật di động

Xe chuyên chở, ballet, 
hand lift, folk lift, sản 
phẩm đang gia công, 
vật liệu…

Biểu thị hình tứ 
giác

Đặt vật lọt trong 
đường viền

Chú ý

Phải theo đúng chỉ thị trên đặt vật cho ngay ngắn, thẳng góc

BIỂU TRÌNH TỰ 5S

CÁC BẢNG BIỂU THỊ

Mục đích

Biểu thị để mọi người hiểu được tên gọi thiết bị máy móc, đồ gá và tình 
trạng nơi làm việc

Đối tượng 
Đảm nhiệm
Phương pháp

Thiết bị, máy móc, đồ gá

Các ban

300 x 300

300 x 150

200 x 60

40 x 60

1. Bảng hiển
thị phải có 
độ lớn đúng 
quy định, và
đặt ở nơi 
quy định

Bảng biểu 
thị thuyết 
minh

Bảng đánh 
số

Bảng tên 
người chịu 
trách nhiệm

Bảng tên 
nắp đóng 
mở van

600 x 300

Bảng hiển 
thị chú ý

Bảng tên 
dây chuyền

Bảng thiết 
bị máy

Bảng biển 
thị “đang 
dùng”

Bảng biểu 
thị nhà máy

Bảng thiết 
bị động lực

Bảng hiển 
thị “đã lấy 
đi”

Bảng thiết bị
đặc định

Công cụ vận
chuyển toa 
xe

Bảng biểu 
thị “nhận 
đơn”

Dụng cụ đo

Nền

Chữ

Màu đặc 
biệt

Mô tả tài liệu

Tài liệu hướng dẫn áp dụng 5s trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
971
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
10 tài liệu
0
6804
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
4 tài liệu
0
3543
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
971
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0