Tài liệu

04 Phân tích công việc

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Bản chất của thiết kế và phân tích công việc 

Quá trình tiến hành phân tích công việc

background image

Một số khái niệm...

Động tác

Hoạt động

Nhiệm vụ

Vị trí công việc

Chức năng

Trách nhiệm

Nghề nghiệp

background image

Hãy suy nghĩ về “công việc” 

của một cá nhân trong công ty...

Công việc

Cá nhân thực hiện

Khía cạnh “kỹ thuật” 

của công việc

Khía cạnh “xã hội” 

của công việc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3561
09/10/2018
7 tài liệu
0
5339
09/10/2018
4 tài liệu
0
2740
09/10/2018
0 tài liệu
0
0