Tài liệu

04 Kế hoạch thoát hiểm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

 

     Số:…KHTH/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

   KẾ HOẠCH THOÁT HIỂM

1.

Các sự cố xảy ra bao gồm: 

-

Sự cố cháy nổ;

-

Sự cố do ngộ độc thức ăn;

-

Các sự cố bất ngờ như đổ tường, đổ nhà xưởng, lật mái nhà xưởng v.v.

2.

Thoát hiểm:

-

Các đường thoát hiểm: cửa đối diện với Xưởng may 2 sát khu nồi hơi, cửa vào Xưởng cắt.

Ngoài ra còn một số cửa bị khoá như cửa đi qua Xưởng Hoàn thành, cửa sang Công ty Long

Nguyên. Trong trường hợp các cửa mở ở trên không dùng được cho thoát hiểm thì người bị

nạn và người ứng cứu bên ngoài chủ động liên hệ để mở các cửa bị khoá;

-

Nguyên tắc thoát hiểm: Mọi Cán bộ công nhân viên phải thật bình tĩnh để tìm ra đường thoát

hiểm và hướng dẫn thoát hiểm gần và an toàn nhất, không được tranh nhau chạy dẫn đến tắc

đường đi.

3.

Xác định người bị nạn (nếu có):

-

Mọi CBCNV phải chạy ra sân của Công ty (gần khu văn phòng và nhà bảo vệ), các công

nhân cùng tổ phải đứng gần nhau, công nhân của các tổ không được đứng lẫn lộn;

-

Thủ kho có trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên mình đứng trong một khu vực nhất định;

-

Thủ kho có trách nhiệm đếm số nhân viên của mình, phát hiện ra người không có mặt tại nơi

qui định, nhanh chóng báo ngay cho bộ phận cứu nạn tên của người vắng mặt.

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
9910
20/12/2018
6 tài liệu
0
4555
20/12/2018
4 tài liệu
0
11384
20/12/2018
3 tài liệu
0
2545
20/12/2018
3 tài liệu
0
2631
20/12/2018
1 tài liệu
0
935
20/12/2018
7 tài liệu
0
9572
20/12/2018
4 tài liệu
0
5312
20/12/2018
1 tài liệu
0
849
20/12/2018
1 tài liệu
0
965
20/12/2018
0 tài liệu
0
0