Tài liệu

04 Các trường hợp sự cố và cách xử lý

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:..CTHSCVCXL/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

Tên thiết bị: ……………………………………………………………………………………………………………

Stt

Mô tả hiện tượng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Ghi chú

background image

Hà nội, Ngày ……...tháng…….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3958
3 tài liệu
0
2250
3 tài liệu
0
2348
6 tài liệu
0
6918
7 tài liệu
0
8617
4 tài liệu
0
4648
1 tài liệu
0
761
1 tài liệu
0
859

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
3958
20/12/2018
4 tài liệu
0
10122
20/12/2018
3 tài liệu
0
2250
20/12/2018
3 tài liệu
0
2348
20/12/2018
6 tài liệu
0
6918
20/12/2018
1 tài liệu
0
833
20/12/2018
7 tài liệu
0
8617
20/12/2018
4 tài liệu
0
4648
20/12/2018
1 tài liệu
0
761
20/12/2018
1 tài liệu
0
859
20/12/2018
0 tài liệu
0
0