Tài liệu

04 Bảng ghi nhận quá trình lao động, học tập, sinh hoạt của công nhân viên

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Tr  s : T ng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

           Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

Hà n i, Ngày    tháng    n m 2016

ă

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                        

           Số….BGNQTLĐ,HT/2016

BẢNG  GHI NHẬN  QUÁ TRÌNH  LAO ĐỘNG, HỌC TẬP, SINH HOẠT CỦA CNV

   Mã Số:

Họ và Tên:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nam:

Nử:

A. Quá trình Lao động:

Thời gian:

Bộ phận 

  Chức vụ hoặc         Công việc

Đánh giá của Trưởng  bộ phận 

Từ 

Đến:

      làm việc:

   trách nhiệm

        đãm trách

 Phân Loại

       Tóm tắt ưu điểm

Tóm tắt khuyết điểm:

 Cấp trưởng ký tên:

Ghi rõ Họ và Tên:

background image

   Mã Số:

Họ và Tên:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nam:

Nử:

B. Quá trình Rèn luyện hoặc được Huấn luyện:

Thời gian:

Hình thức:

Nội dung học tập rèn luyện

Địa điểm:

 Kết quả

Phần ghi dành cho các Chương trình huấn luyện của Công ty

Từ 

Đến:

  Tự học   Cty HL

 ( học tập rèn luyện )

  Phần nhận xét của phụ trách Huấn luyện

 Họ-Tên  người phụ trách 

C. Khen thưởng và Kỷ luật:

D. Năng khiếu và kỹ năng trong công việc, trong sinh hoạt:

  Thời điểm

Hình thức:

Lý do được khen thưởng hoặc bị kỷ luật:

 STT

Môn, loại hình và khả năng:

Khen thưởng:

 Kỷ luật:

1

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh:

Thông thạo:

Giao dịch:

Biết:

Tiếng Nhật:

Thông thạo:

Giao dịch:

Biết:

Tiếng          :

Thông thạo:

Giao dịch:

Biết:

2

Vi tính:

Lập trình:

Xử lý dữ liệu:

Lập bảng:

Viết văn bản:

3

Văn hoá-Văn nghệ:

Đàn:

Hát:

Ca cổ:

Thơ:

Múa:

Loại hình VHVN khác:

4

Nử công-Gia chánh:

Nấu ăn:

Làm bánh:

Cắm hoa:

Loại hình NCGC khác:

5

Thể dục-Thể thao:

Bóng đá:

Cầu lông:

Bóng bàn:

Bơi lội:

Bóng chuyền:

Quần vợt:

Đánh Golf:

Cờ tướng:

Cờ vua:

Loại hình TDTT khác:

Ghi chú: Phần phân loại ghi 1 trong 6 trường hợp sau: XS,Tốt,Khá,TB,Yếu,Kém

background image

Hà nội, ngày   tháng   năm 2016

Phụ trách lập phiếu.

Trưởng Phòng.

B NG NH N XÉT QUÁ TRÌNH LAO 

NG C A CNV

ĐỘ

Mã Số:

Họ và Tên:

Thời gian làm việc:   Từ:

 /

 / 200. .

Đến:

 /

 /

200. .

Thuộc Bộ phận:

Công việc đảm nhận:

Đánh giá chung về quá trình làm việc:
Xuất sác:

Tốt:

Khá:

Trung bình:

Yếu:

Kém:

Cấp Trưởng nhận xét: (về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tính kỷ luật, tính trách nhiệm . . .)

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Hà n i, ngày     tháng     n m 2016

ă

Ng i lp

ư

Tr ng B phn.

ư

Nơi nhận:

Lưu Hồ sơ CNV (HCTC)

 - Lưu HCTC.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9321
05/10/2018
10 tài liệu
0
14008
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5601
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2033
05/10/2018
3 tài liệu
0
1997
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4616