Tài liệu

03 Trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận y tế

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TNQHCBPYT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                Hà Nội, ngày …tháng…năm 2016

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN Y TẾ

2.1 Trưởng trạm y tế:
a> Trách nhiệm:
-

Lập ra phác đồ điều trị, hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc theo đúng phác đồ.

-

Ký trực tiếp xử lý các ca cứu nặng.

-

Ký chuyển bệnh nhân nặng đi bệnh việc.

-

Ký xác nhận công nhân nặng phái nghỉ dài hạn điều trị.

-

Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh tình hình vệ sinh nhà ăn vệ sinh môi trường.

-

Hướng dẫn làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.

-

Hàng tháng lập dự trù thuốc duyệt mua.

-

Phân công trực.

-

Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng TCHC, Ban Tổng giám đốc

b> Quyền hạn:
-    Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động
c> Báo cáo và uỷ quyền:
-

Báo cáo công việc cho Phòng TCHC.

-

Uỷ quyền cho nhân viên y tế thực hiện khi vắng mặt.

d> Tiêu chuẩn:
-

Có bằng bác sỹ .

-

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.

-

Trung thực, nhanh nhẹn.

2.2 Nhân viên trạm y tế:
a> Trách nhiệm:
-

Thường truc và cấp phát thuốc theo phác đồ.

-

Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.

-

Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.

-

Hàng tháng tổng kết tình hình sử dụng thuốc thanh quyết toán thuốc.

-

Theo dõi nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động.

-

Gặp những bệnh nhân nặng phải mời bác sỹ cùng giải quyết.

-

Tham gia trực ca cùng sản xuất.

-

Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày.

-

Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.

-

Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.

b> Quyền hạn:
-

Được ký xác nhận cho công nhân nghỉ 01 ngày.

c> Báo cáo và uỷ quyền:
-    Báo cáo công việc hàng ngày cho Trạm trưởng y tế
d> Tiêu chuẩn:
-

Có bằng Y sỹ hoặc tương đương.

-

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.

-

Trung thực nhanh nhẹn

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4765
3 tài liệu
0
2724
6 tài liệu
0
7872
7 tài liệu
0
9989
4 tài liệu
0
5602
1 tài liệu
0
886
1 tài liệu
0
1006

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10383
20/12/2018
6 tài liệu
0
4765
20/12/2018
4 tài liệu
0
11834
20/12/2018
3 tài liệu
0
2724
20/12/2018
6 tài liệu
0
7872
20/12/2018
1 tài liệu
0
963
20/12/2018
7 tài liệu
0
9989
20/12/2018
4 tài liệu
0
5602
20/12/2018
1 tài liệu
0
886
20/12/2018
1 tài liệu
0
1006
20/12/2018
0 tài liệu
0
0