Tài liệu

03 Nội dung hướng dẫn nhân viên mới

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…NDHDNVM/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                           Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2017

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN MỚI

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………...
Công ty XYZ xin chào mừng Anh / Chị đã được Công ty tuyển dụng cho vị trí: ………………………………
thuộc đơn vị: ………………………………… kể từ ngày ……. tháng ……. năm 2016
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với Anh/Chị một số nội dung sau đây (vui lòng đánh dấu (

) vào nội dung

được hướng dẫn) nhằm giúp Anh/Chị thuân lợi trong quá trình hội nhập vào môi trường làm việc của Công
ty:

I/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ NỘI QUY:

- Quy định nơi làm việc: Hướng dẫn cách chấm công; giờ giấc làm việc; thủ tục ra vào cổng trong giờ

làm việc, xin nghỉ phép.

-  Các quy định mang tính sinh hoạt: Giờ ăn giữa ca; nhà vệ sinh; hút thuốc; cách thức và nơi gửi xe;

Tuyến xe đưa rước.

-  Các quy định mang tính chế độ:  Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BH thân thể; chế độ thai sản; chế

độ phép năm.

-   Các quy định về thu nhập: Phương pháp và các yếu tố cấu thành thu nhập; thời điểm thanh toán

lương; …

- Huấn luyện ATLĐ.
- Khen thưởng – kỷ luật – sa thải.
-  Điều kiện Bổ nhiệm và phát triển.
-  Cơ hội học tập, đào tạo.

II/ GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC, HƯỚNG DẪN THỬ VIỆC:

-  Phát bản mô tả công việc và chương trình thử việc.
-  Giải thích quyền hạn, nhiệm vụ.
- Hướng dẫn báo cáo thử việc
- Chế độ báo cáo, cách thông tin, sử dụng mail.
- Những đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ của nhân viên mới.
- Kết quả công việc mà Công ty mong đợi ở nhân viên mới.
- Cung cấp, hướng dẫn sử dụng phương tiện làm việc.
- Quy định tiếp khách sử dụng điện thoại khi làm việc.

III/ NHÂN VIÊN MỚI CAM KẾT THỐNG NHẤT:

                  NHÂN VIÊN MỚI                                                                   NGƯỜI HƯỚNG DẪN

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
14053
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5634
05/10/2018
10 tài liệu
0
6940
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1045
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2047
05/10/2018
3 tài liệu
0
2004
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4646