Tài liệu

03 Lịch bảo trì thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…LLBT/2016

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

 LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Stt

Tên

thiết bị

Tên

cụm

chi tiết

Kí hiệu

Mã số

tài sản

Bộ

phận

Người

sử

dụng

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

background image

GHI CHÚ :   O  : Không phải bảo trì    ;    X     : Bảo trì

Hà nội, Ngày …..tháng….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5169
3 tài liệu
0
2875
3 tài liệu
0
2932
6 tài liệu
0
8381
7 tài liệu
0
10678
4 tài liệu
0
6086
1 tài liệu
0
955
1 tài liệu
0
1064

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
5169
20/12/2018
4 tài liệu
0
12601
20/12/2018
3 tài liệu
0
2875
20/12/2018
3 tài liệu
0
2932
20/12/2018
6 tài liệu
0
8381
20/12/2018
1 tài liệu
0
1031
20/12/2018
7 tài liệu
0
10678
20/12/2018
4 tài liệu
0
6086
20/12/2018
1 tài liệu
0
955
20/12/2018
1 tài liệu
0
1064
20/12/2018
0 tài liệu
0
0