Tài liệu

03 Lịch bảo trì thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…LLBT/2016

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

 LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Stt

Tên

thiết bị

Tên

cụm

chi tiết

Kí hiệu

Mã số

tài sản

Bộ

phận

Người

sử

dụng

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

background image

GHI CHÚ :   O  : Không phải bảo trì    ;    X     : Bảo trì

Hà nội, Ngày …..tháng….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3975
3 tài liệu
0
2256
3 tài liệu
0
2357
6 tài liệu
0
6949
7 tài liệu
0
8653
4 tài liệu
0
4669
1 tài liệu
0
763
1 tài liệu
0
863

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
3975
20/12/2018
4 tài liệu
0
10177
20/12/2018
3 tài liệu
0
2256
20/12/2018
3 tài liệu
0
2357
20/12/2018
6 tài liệu
0
6949
20/12/2018
1 tài liệu
0
834
20/12/2018
7 tài liệu
0
8653
20/12/2018
4 tài liệu
0
4669
20/12/2018
1 tài liệu
0
763
20/12/2018
1 tài liệu
0
863
20/12/2018
0 tài liệu
0
0