Tài liệu

03 Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

        Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

                     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

Số…….KHTDNS/2017

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

STT

Bộ phận / Chức danh

Tăng nhân sự

Mức lương dự kiến

Hiện tại Kế hoạch

1

2

3

4

5

I

Ban giám đốc
               Chức danh 1
               Chức danh 2
               Chức danh..

II

Phòng kỹ thuất
              Chức danh 1
              Chức danh 2
              Chức danh..

III

Phòng tài chính - kế toán
              Chức danh 1
              Chức danh 2
              Chức danh…
Bộ phận…

Giám đốc

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

        Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

                     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Số lượng tuyển dụng chi tiết

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

7

Hà nội, ngày      tháng       năm 2017

Người lập biểu

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5691