Tài liệu

03 Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hỏa

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…HDSDVRCH/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VÒI RỒNG CỨU HỎA

Bước 1:  Nhanh chóng mang cuộn dây từ hộp ra sân.

Bước 2: Trải cuộn dây ra, lắp đầu vòi bơm vào khớp nối của dây cứu hỏa.

Bước 3: Kéo cuộn dây cứu hỏa ra, sao cho cuộn dây không bị gấp khúc. Đưa đầu khớp của dây

cứu hỏa khác lắp vào khớp nối của dây cứu hỏa trên.

Bước 4: Sau khi lắp xong, một người ra phía trước cầm đầu vòi bơm, người cầm phải cầm chắc

bằng hai tay, cho vòi nước tỳ vào các điểm gần nhất, cho đầu vòi hơi hướng lên trên, về

phía hỏa hoạn.

Bước 5: Chạy máy bơm nước để tiến hành cứu hỏa cụ thể như sau:

-

Mở van khoá nhiên liệu, mở công tác máy, mở ga nhỏ.

-

Aán nút đề cho đến khi nổ máy, nếu cần kéo e (trường hợp bình Ac-qui yếu) thì giật

máy nổ bằng tay.

-

Nếu máy nổ bình thường, kéo ga ½, kéo cần bơm nước khi thấy nứơc bơm, trả cần

kéo bơm về vị trí bình thường, kiểm tra nước giải nhiệt thật tốt để bảo vệ máy.

Chú ý:  Trong qúa trính sử dụng vòi rồng thì luôn phải có người thứ hai hỗ trợ người cầm vòi.

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4764
3 tài liệu
0
2663
3 tài liệu
0
2723
7 tài liệu
0
9988
4 tài liệu
0
5602
1 tài liệu
0
886
1 tài liệu
0
1005

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10381
20/12/2018
6 tài liệu
0
4764
20/12/2018
4 tài liệu
0
11833
20/12/2018
3 tài liệu
0
2663
20/12/2018
3 tài liệu
0
2723
20/12/2018
1 tài liệu
0
962
20/12/2018
7 tài liệu
0
9988
20/12/2018
4 tài liệu
0
5602
20/12/2018
1 tài liệu
0
886
20/12/2018
1 tài liệu
0
1005
20/12/2018
0 tài liệu
0
0