Tài liệu

03 Bảng chấm công

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Page 1

    CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Mẫu số 01A- LĐTL

 Trụ sở: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax: 0436.525 808 - web : verco.vn

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

       BẢNG CHẤM CÔNG

       Tháng  9  năm 2016

Họ và tên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25

26

27 28

29

30

T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

T3

T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6

T7

CN T2 T3 T4

T5

T6

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25

26

27 28

29

30

32

34

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

0

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P

P

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

0

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P

P

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P

26

0

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

0

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

0

TỔNG CỘNG

Ký hiệu chấm công:

       Hà nội, ngày  30 tháng 9 năm 2016

Lương và phụ cấp làm ctrình:    K

Nghỉ phép:                               P

Ký duyệt

Trưởng bộ phận

Người lập biểu

Lương và phụ cấp công tác :    CT

Nghỉ bù:                                   NB

Lương thời gian:                         +

Nghỉ việc riêng có lương:         R

Ốm, điều dưỡng:                        Ô

Nghỉ việc riêng không lương:   Ro

Con ốm:                                    Cô

Ngừng việc:                             N

Thai sản:                                   TS

Tai nạn:                                    T

Nghỉ lễ:                                      L

Số

TT

Số công 

hưởng 

lương 

thời gian

Số 

công đi 

làm 

công 

trình (ở 

tại công 

trình)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8480
05/10/2018
10 tài liệu
0
13068
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5079
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
941
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1854
05/10/2018
3 tài liệu
0
1820
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4230