Tài liệu

03 Bản mô tả công việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
                                     
                                                               Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 
                                                                     Điện thoại: 0438. 533 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Họ tên: Lê Thị Thúy Ngân
Vị trí: Kế toán Thuế
Bộ phận: Kế toán.

ST

Phân

chi

công

việc

theo

thời

gian

Mục việc

Kết quả

Giải
pháp

Ghi chú

Số

lượn

g

Chất
lượng

ti
ế
n
đ

Tỷ lệ lỗi

Số
lần
xử

lỗi
thà
nh
côn
g

Hàng

ngày

Nhận chứng từ gốc ( Hóa đơn, nội dung
thông tin hóa đơn).

100% 100% 8

0
%

10%

   100
%

QT1

Cập nhập hóa  đơn,  chứng từ vào phần
mềm.

100% 100% 8

0
%

10%

100
%

QT2

cập nhập chứng từ ngân hàng vào phần
mềm thuế

100% 100% 8

0
%

10%

100
%

QT3

Xuất hóa đơn GTGT

100% 100% 9

0
%

5%

100
%

QT4

Hỗ trợ giao dịch ngân hang ( UNC, rút
sec, nộp chuyển tiền )

30%

90%

9
0
%

10%

100
%

QT5

Hỗ trợ trưởng bộ phận các công việc phát
sinh khác

80%

80%

Hàng

tuần

Cân đối lượng hóa đơn nguyên vật liệu
đầu vào, đề ra các giải pháp xử lý.

70%

100% 8

0
%

10%

100
%

Hỗ trợ làm hồ sơ giải ngân

30%

100% 8

0
%

10%

100
%

Hỗ trợ công nợ phải thu, phải trả( tiếp
nhận hồ sơ kinh doanh chuyển sang, ghi
nhận cồn nợ)

30%

Hàng Lập bảng tính khấu hao

100%

background image

tháng

Phân bố chi phí phân bổ 142,242

100%

10

Lập bảng lương

100%

11

Lập hợp đồng lao động

100%

12

Hợp đồng mua bán từng lần

100%

13

Bàn giao hóa đơn chứng từ cho đơn vị
dích vụ

100%

14

Giao dịch trực tiếp với thuế khi phát sinh

80%

15

Quý

Báo cáo GTGT

100%

16

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

100%

17

Năm

Hợp đồng nguyên tắc

100%

18

Báo cáo tài chính

90%

19

Đăng ký giảm trừ gia cảnh

100%

20

Đăng ký mã số thuế

100%

21

Nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN,
TNDN

100%

22

Quyết toán thu nhập cá nhân

100%

Các công việc khác của kế toán thuế

100%

23

Kế
toán
quản
trị

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9376
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5640
05/10/2018
10 tài liệu
0
6953
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1045
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2049
05/10/2018
3 tài liệu
0
2006
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4662