Tài liệu

02 Viết kế hoạch kinh doanh

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Cách viết Kế hoạch Kinh doanh

 

Kế hoạch kinh doanh là một văn kiện. Văn kiện này cần phải có những mục như sau:

  Mục lục 

  Tóm tắt tổng quát 

  Giới thiệu Công ty 

  Sản phẩm & Dịch vụ 

  Phân tích Ngành 

  Phân tích Thị trường 

  Thị trường Mục tiêu 

  Kế họach Marketing/Bán hàng 

  Phân tích Cạnh tranh 

  Đội ngũ quản lý 

  Dự báo Tài chính 

  Báo cáo Tài chính 

  Chiến lược Rút lui khỏi công ty

1. Mục lục 

Bảng mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh của quý vị, và có 
thể được chia thành các đề mục nhỏ quan trọng hoặc để làm rõ. Nhớ rằng trang mục lục phải 
được sắp xếp rõ ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức.
Bảng mục lục sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của quý vị.

— — đọc tiếp — —

2. Tóm tắt tổng quát 

Tóm tắt Tổng quát nên đề cập đến những vấn đề sau một cách rõ ràng và chính xác:

Giới thiệu qua về Công ty 

Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm gì và ở đâu. Nên giới thiệu ngắn gọn thị 
trường của quý vị, số kinh phí quý vị hy vọng có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng 
như thế nào. 

Tầm nhìn, sứ mệnh 

Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch 
kinh doanh của quý vị, mà còn cho cả công ty của quý vị nữa. Lời tuyên bố này xác định 
ra con đường công ty quý vị sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức 
năng của công ty. Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của quý vị cho người đọc biết 
thông tin về quý vị và kế hoạch kinh doanh của quý vị - công ty của quý vị đại diện cho 
cái gì, quý vị tin tưởng vào điều gì, và quý vị mong muốn đạt được điều gì. 

Điểm lại cơ hội 

Mô tả và lượng hóa cơ hội và xem quý vị phù hợp ở chỗ nào. Giải thích tại sao quý vị 
tham gia ngành kinh doanh này và lý do quý vị sẽ tận dụng cơ hội này. 

background image

Tóm tắt thị trường 

Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm hay là tăng 
trưởng giai đoạn sau). Những động lực chính, xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì 
trường là gì? 

Tạo sự khác biệt (điều gì làm quý vị khác với người khác) 

Điều gì khiến cho quý vị khác với toàn bộ phần còn lại? Sản phẩm của quý vị do một bên
sở hữu, có đăng ký bằng sáng chế, hay có đăng ký bản quyền không? Dịch vụ của quý vị
tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn hay không? và nếu thế thì tại sao lại như vậy? Có phải lợi thế
của quý vị chỉ mang tính “tạm thời”? và quý vị có các bước thực hiện để bảo vệ vị thế 
của mình không? Liệu có các cản trở gia nhập thị trường đúng như dự báo tài chính của 
quý vị không? 

Mô tả sản phẩm/ dịch vụ 

Phần này nên mô tả ngắn gọn sản phẩm và dịch vụ của quý vị. 

Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý 

Xét về lịch sử, đội ngũ quản lý công ty là một trong những chỉ báo về sự thành công và 
các nhà đầu tư sẽ xem xét rất kỹ từng cá nhân sẽ tham gia quản lý công ty. Ngắn gọn, 
quý vị muốn nhấn mạnh những kinh nghiệm phù hợp trước đây của độ ngũ quản lý. Nêu
tên các công ty, các cương vị đã làm và các thành tự chính đã đạt được.

Bản chất và sử dụng nguồn thu 

Quý vị đang cần bao nhiêu vốn đầu tư. Xin lưu ý rằng một trong những nguyên nhân 
chung nhất dẫn tới thất bại trong kinh doanh là vấn đề thiếu vốn. Quý vị nên có biết rõ 
mình cần bao nhiêu tiền để vận hành doanh nghiệp trong cả năm đầu tiên. Nhà đầu tư 
cũng muốn biết số tiền sẽ được sử dụng là bao nhiêu.

3. Giới thiệu Công ty 

Phần này trình bày tóm tắt làm thế nào quý vị tới được thời điểm này và trong tương lai định 
hướng sẽ đi về đâu. Nguồn gốc của công cuộc kinh doanh của quý vị là gì? Nhóm quản lý được 
hình thành như thế nào? Quý vị kiếm được kinh phí như thế nào tới thời điểm hiện nay? Quý vị 
có đầu tư tiền riêng của mình vào cuộc kinh doanh này không và bao nhiêu? Cơ cấu pháp lý của 
công ty như thế nào? Ai là chủ đầu tư hiện nay và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? Cơ sở vật 
chất hiện tại và tương lai? Chiến lược rút khỏi công ty như thế nào?

Mô tả pháp lý 

Gồm những chi tiết sau: công ty được thành lập ở đâu và khi nào, một dòng mô tả lĩnh 
vực kinh doanh của quý vị, và tóm tắt công ty của quý vị cung cấp những gì. 

Lịch sử công ty 

background image

Tổng quan về lịch sử kinh doanh của quý vị. Sắp xếp chi tiết công ty thành các sự kiện 
theo dòng thời gian hoặc theo hình thức văn kể, và nêu cả các thành tựu và những mốc 
quan trọng. Giải thích tại sao quý vị khởi sự công ty, động lực thúc đẩy sự ra đời công ty,
và sự kết hợp sản phẩm/dịch vụ thay đổi như thế nào theo thời gian. Liệt kê dữ liệu 
trước đây về bán hàng, lợi nhuận, số lượng bán ra, số nhân viên, và các dữ kiện quan 
trọng khác để hình thành doanh nghiệp của quý vị: chủ đầu tư của quý vị là ai và tỷ lệ 
sở hữu của họ là bao nhiêu? Đội ngũ quản lý được hình thành như thế nào. 

Thực trạng 

Ghi nhanh địa điểm công ty hiện nay ở đâu. Quý vị có ở tại một địa điểm, quý vị hiện giờ
bán gì, có bao nhiêu nhân viên, và quý vị thành công đến mức nào? Chỉ rõ thế mạnh, 
đồng thời cũng thẳng thắn và chân thực cho biết điểm yếu. Chủ đầu tư biết rằng tất cả 
doanh nghiệp đều có điểm yếu, và thể hiện sự trưởng thành trong kinh doanh của mình 
bằng cách thừa nhận những điểm yếu và đề ra các bước khắc phục. Quý vị được tài trợ 
như thế nào cho tới thời điểm này. Quý vị có đầu tư tiền của minh vào doanh nghiệp hay
không và bao nhiêu. Chủ đầu tư hiện nay là ai và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? 

Mục tiêu tương lai 

Phần này cho người đọc biết công ty sẽ đi theo hướng nào. Quý vị mong đạt được gì 
trong vòng 1, 3, 5 và 10 năm tới? Liên hệ những mục tiêu này với khoản đầu tư quý vị 
cần để cho nhà đầu tư hiểu tại sao quý vị cần tiền của họ và quý vị dự định dùng tiền đó
để làm gì. Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng và
lợi nhuận bằng ngôn ngữ lạc quan, nhưng đảm bảo phải thực tiễn. 

Chiến lược rút khỏi công ty 

Đây là lúc quý vị giải thích cho nhà đầu tư làm thế nào họ thu hồi lại vốn đã bỏ ra, theo 
quý vị số lợi nhuận trên vốn đầu tư họ sẽ thu được là bao nhiêu và trong khung thời gian
là bao nhiêu. Chiến lược rút khỏi công ty có thể bao gồm việc bán hoặc sáp nhập công 
ty, đội ngũ quản lý mua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu cho công chúng (IPO) hoặc bán 
cho tư nhân.

4. Sản phẩm & Dịch vụ 

Mô tả sản phẩm, dịch vụ và công nghệ. Bình luận về giá cả, dịch vụ, hỗ trợ, bảo hành, sản 
xuất…. Lợi thế của sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị là gì và so với đối thủ cạnh tranh thì ra sao.
Lịch biểu tung những sản phẩm này ra thị trường và cần thực hiện những bước nào để đảm bảo 
đáp ứng được khung thời gian này? Có sự tham gia của các nhà kinh doanh khác không và nếu 
có thì họ là ai và vai trò của họ như thế nào. Sản phẩm của quý vị đã được kiểm tra/đánh giá 
chưa và nếu có thì được làm ở đâu, khi nào và kết quả ra sao. Liệu có kế hoạch cho các sản 
phẩm tương lai hoặc dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo không? và nếu có thì đó là sản phẩm gì và 
khi nào sẽ được sản xuất? Những sản phẩm mới này có được gộp vào doanh thu và dự toán chi 
phí không? 

5. Phân tích Ngành 

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0