Tài liệu

02 Phiếu yêu cầu đào tạo tổng hợp

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PYCĐTTH/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                 Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO TỔNG HỢP

Bộ phận: ...............................................................................................................................

Ngày: ....................................................................................................................................

Stt

Họ tên

Bộ phận

Thời gian đào

tạo

Nội dung đào tạo

Mục đích đào tạo

Trưởng Bộ phận 

             Phòng HCNS

      Giám Đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0