Tài liệu

02 Phiếu lí lịch thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PLLTB/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

               PHIẾU LÍ LỊCH THIẾT BỊ

Tên thiết bị:………………………  Tên người sử dụng………………..…….............................
Ký hiệu:………….Nhãn hiệu:……………….Nước sản xuất:………..……............................... 
Công suất …………………………………………………………………............................….
Model:………................................................................................................................................
Mã số tài sản:........................………Ngày đưa vào sử dụng:………….......…............................
Thông số kỹ thuật:………………………………………….........................................................

 Phụ tùng kèm theo:

Stt

Tên phụ tùng

Quy cách

Số

lượng

Ghi chú

background image

Stt

Ngày

Nội dung bảo trì sửa

chữa

Trong

kế

hoạch

Ngoài

kế

hoạch

Tên

người

sử

dụng

Người

bảo trì

ký tên

Người sử

dụng ký

tên

Ghi

chú

                                                                                        Hà nội, ngày   tháng   năm 2016

                          Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4219
3 tài liệu
0
2360
3 tài liệu
0
2478
6 tài liệu
0
7177
7 tài liệu
0
8967
4 tài liệu
0
4895
1 tài liệu
0
792
1 tài liệu
0
917

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
4219
20/12/2018
4 tài liệu
0
10587
20/12/2018
3 tài liệu
0
2360
20/12/2018
3 tài liệu
0
2478
20/12/2018
6 tài liệu
0
7177
20/12/2018
1 tài liệu
0
867
20/12/2018
7 tài liệu
0
8967
20/12/2018
4 tài liệu
0
4895
20/12/2018
1 tài liệu
0
792
20/12/2018
1 tài liệu
0
917
20/12/2018
0 tài liệu
0
0