Tài liệu

02 Phiếu lí lịch thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PLLTB/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

               PHIẾU LÍ LỊCH THIẾT BỊ

Tên thiết bị:………………………  Tên người sử dụng………………..…….............................
Ký hiệu:………….Nhãn hiệu:……………….Nước sản xuất:………..……............................... 
Công suất …………………………………………………………………............................….
Model:………................................................................................................................................
Mã số tài sản:........................………Ngày đưa vào sử dụng:………….......…............................
Thông số kỹ thuật:………………………………………….........................................................

 Phụ tùng kèm theo:

Stt

Tên phụ tùng

Quy cách

Số

lượng

Ghi chú

background image

Stt

Ngày

Nội dung bảo trì sửa

chữa

Trong

kế

hoạch

Ngoài

kế

hoạch

Tên

người

sử

dụng

Người

bảo trì

ký tên

Người sử

dụng ký

tên

Ghi

chú

                                                                                        Hà nội, ngày   tháng   năm 2016

                          Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4766
3 tài liệu
0
2665
3 tài liệu
0
2724
6 tài liệu
0
7872
7 tài liệu
0
9991
4 tài liệu
0
5602
1 tài liệu
0
886
1 tài liệu
0
1006

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
4766
20/12/2018
4 tài liệu
0
11834
20/12/2018
3 tài liệu
0
2665
20/12/2018
3 tài liệu
0
2724
20/12/2018
6 tài liệu
0
7872
20/12/2018
1 tài liệu
0
963
20/12/2018
7 tài liệu
0
9991
20/12/2018
4 tài liệu
0
5602
20/12/2018
1 tài liệu
0
886
20/12/2018
1 tài liệu
0
1006
20/12/2018
0 tài liệu
0
0