Tài liệu

02 Hướng dẫn sử dụng bình PCCC

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…HDSDBPCCC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH PCCC

Hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng

1. Bình   sử   dụng   được:   còn   trong   thời

hạn bảo hành và kim áp xuất không ở
vị trí màu đỏ.

2. Cách sử dụng:

- Bước 1: Tháo chốt (số 1) ra khỏi bình

- Bước 2: Tay phải cầm chắc cổ bình

(số 2), tay trái cầm chắc vòi (số 3), đối
với người thuận tay trái thì cầm ngược
lại.

- Bước   3:   Hướng   vòi   vào   vị   trí   cháy

(chú   ý   phải   hướng   vòi   chếch   xuống
dưới), đứng cách xa vị trí cháy 1 mét,
tay phải bóp cần bóp (số 4) đều đặn.

- Sau khi thao tác xong mà bình còn sử

dụng được thì đóng chốt lại để đảm
bảo an toàn.

3. Lưu ý:  Tuyệt đối không được hướng

vòi   bình   vào   người   khác.   Người   có
sức   khỏe   yếu,   người   đang   có   bệnh
không nên sử dụng.

 

4

1

3

2

background image

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11114
20/12/2018
6 tài liệu
0
5196
20/12/2018
4 tài liệu
0
12665
20/12/2018
3 tài liệu
0
2887
20/12/2018
3 tài liệu
0
2942
20/12/2018
1 tài liệu
0
1033
20/12/2018
7 tài liệu
0
10713
20/12/2018
4 tài liệu
0
6130
20/12/2018
1 tài liệu
0
961
20/12/2018
1 tài liệu
0
1067
20/12/2018
0 tài liệu
0
0