Tài liệu

02 Hướng dẫn khi có cấp cứu tai nạn lao động

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

 

NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM KHI CÓ CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG

  CÁC BƯỚC

CÁC TAI NẠN

BƯỚC MỘT

BƯỚC HAI

BƯỚC BA

BƯỚC BỐN

BƯỚC NĂM

BƯỚC SÁU

NGỪNG THỞ

Nhanh chóng đưa

nạn nhân đến nơi

thoáng khí

Cởi khuy áo, bỏ bớt

quần áo chật, loại bỏ

dị vật

Làm hô hấp nhân tạo

càng nhanh càng tốt

Hà hơi thổi ngạt

Nhanh chóng tìm

nguyên nhân

Chuyển trạm y tế

chăm sóc

NGỪNG TIM

Nhanh chóng đưa

nạn nhân đến nơi

thoáng khí

Eùp tim ngoài lồng

ngực

Kết hợp hô hấp nhân

tạo

Chuyển trạm y tế

chăm sóc

 

NGỘ ĐỘC XĂNG

DẦU

Gây nôn càng sớm

càng tốt

Rửa dạ dày

Chống khó thở và

tím tái

Chống nhiễm
khuẩn hô hấp

Chuyển trạm y tế

Chuyển tuyến

trên

ĐIỆN GIẬT

Cắt ngay nguồn điện

Chuyển nạn nhân 
đến nơi thoáng khí

Nếu có ngừng thở

phải hà hơi thổi ngạt

và hô hấp nhân tạo

Nếu có ngừng tim

phải ép tim ngoài

lồng ngực

Khi nạn nhân hồi

phục cho thuốc an

thần

Chuyển trạm y tế

theo dõi

VẾT THƯƠNG

CHẢY MÁU

Garô càng nhanh

cành tốt

Chèn động mạch

Lau rửa làm sạch vết

thương

Cầm máu vết

thương

Băng ép

Tháo garô và

chuyển trạm y tế

theo dõi

GÃY XƯƠNG

Nhanh chóng cố

định xương gãy

Giảm đau chống sốc

Vận chuyển nạn

nhân đến viện

Chụp XQ

Xử trí tiếp theo

thực trạng

BỎNG

Đưa nạn nhân ra

khỏi nơi bỏng

Dội nước sạch lên

vùng bị cháy cho

nạn nhân đỡ rát

Giảm đau chống sốc

Chống mất nước

(Oresol)

Băng vết bỏng

bằng gạc thưa

Chuyển nạn nhân

đến trung tâm

bỏng

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5137
3 tài liệu
0
2908
6 tài liệu
0
8339
7 tài liệu
0
10625
4 tài liệu
0
6051
1 tài liệu
0
950
1 tài liệu
0
1058

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10994
20/12/2018
6 tài liệu
0
5137
20/12/2018
4 tài liệu
0
12542
20/12/2018
3 tài liệu
0
2908
20/12/2018
6 tài liệu
0
8339
20/12/2018
1 tài liệu
0
1025
20/12/2018
7 tài liệu
0
10625
20/12/2018
4 tài liệu
0
6051
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0