Tài liệu

02 Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH đối với đơn vị đăng kí lần đầu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…HDHS/2016

   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                       Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỐI CHIẾU THU BHXH

       ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

Hồ sơ gồm:
 Quyết định thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh.
 Bản đăng ký sử dụng lao động; Bản đăng ký thang, bảng lương của doanh nghiệp.
 Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu là công ty nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa

thực hiện chế độ tiền ương theo thang, bảng lương nhà nước)

 Thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH cũ (nếu đã tham gia BHXH tại địa

phương khác chuyển đến).

 Mẫu 02a-TBH (3 bản): Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
 Cơ quan BHXH sẽ Thông báo mã số quản lý BHXH cấp cho đơn vị ngay sau khi tiếp nhận

hồ sơ đăng ký.

 (Các loại hồ sơ trên, khi đến đăng ký lần đầu, nếu đơn vị chưa xuất trình được loại hồ sơ nào

thì phải xác định lý do và cam kết thời hạn bổ sung).

 Người lao động có hợp đồng hoặc thời gian làm việc từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng

BHXH, BHYT bắt buộc.

 Mức lương làm căn cứ nộp BHXH: 

 Cơ quan hành chánh sự nghiệp: nộp theo Nghị định số 204/2004/NĐ

-CP và một số

hướng dẫn liên quan.

 Công ty Nhà nước: nộp theo Nghị định số 205/2004/NĐ

-CP và một số hướng dẫn liên

quan.

 Doanh nghiệp hoạt động theo Luật DN: Mức lương làm cơ sở đóng BHXH là tổng mức

tiền lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động. Tiền lương và phụ cấp nói trên phảI
thực hiện theo đúng thang, bảng lương mà doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký vớI cơ
quan lao động địa phương.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2711