Tài liệu

02 Đơn xin thôi việc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…

 

ĐXTV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

     Số......ĐXNV/2016
Kính gửi

 

  :   ....................................................................................................................... 

                    ......................................................................................................................
Tôi tên là:.........................................................................................................................
Chức vụ:..................................................Bộ phận:.........................................................
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ... tháng ... năm .......
Lý do:...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tôi đã bàn giao công việc cho:...................Bộ phận : ................................

Các công việc được bàn giao:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành
cảm ơn.

Tổng giám đốc                      Trưởng bộ phận

                    Người làm đơn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9344
05/10/2018
10 tài liệu
0
14040
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5626
05/10/2018
10 tài liệu
0
6932
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1043
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2041
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4637