Tài liệu

02 Danh sách công nhân viên công ty

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
      Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 
                                                                Hà n i, ngày    tháng    n m 2016

ă

Số……DSCNVCT/2016

DANH SÁCH CNV CÔNG TY

STT

HỌ TÊN

MàSỐ

SINH NĂM

ĐỊA CHỈ

VỊ TRÍ

VĂN HÓA

LƯƠNG

NGÀY VÀO

NGÀY RA

BHYT

BHXH

NGHỈ

Ng i lp

ư

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11109
20/12/2018
4 tài liệu
0
12652
20/12/2018
3 tài liệu
0
2886
20/12/2018
3 tài liệu
0
2939
20/12/2018
6 tài liệu
0
8393
20/12/2018
1 tài liệu
0
1033
20/12/2018
7 tài liệu
0
10702
20/12/2018
4 tài liệu
0
6123
20/12/2018
1 tài liệu
0
960
20/12/2018
1 tài liệu
0
1066
20/12/2018
0 tài liệu
0
0