Tài liệu

02 Bản tự kiểm điểm cá nhân

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BTKTCN/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………… ………………………………………….............................
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………….......................... 
Nhiệm vụ được giao là:…………… ……………………………………………................................
Nay tôi tự kiểm điểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
Hậu quả do sai phạm xảy ra:
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………….........................
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:...
……………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………….........................
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………..........................

background image

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

-

Khiển trách bằng văn bản;

-

Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn 
không quá sáu tháng;

-

Sa thải.

Hà nội, Ngày       tháng      năm 2016

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
133

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
133