Tài liệu

0125 - Phieu thu thap y kien khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN

KHÁCH HÀNG

Kính gửi: 
Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và cộng tác của Quí Công ty đối với 

Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua. Để phục vụ tốt hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của 
Quí khách hàng, đề nghị Quí Công ty cho chúng tôi biết ý kiến về một số vấn đề sau:

Stt

Lĩnh vực thu thập

Ý kiến của khách theo điểm từ 1 đến 5

Điểm

Ghi chú thêm

Đề nghị Fax/mail lại cho chúng tôi theo địa chỉ:

Xin chân thành cảm ơn.

Ngày    tháng    năm
       Người đề nghị

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
959
6 tài liệu
0
1703
2 tài liệu
0
681
9 tài liệu
0
2521
2 tài liệu
0
647
5 tài liệu
0
1579
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1432
3 tài liệu
0
1422
6 tài liệu
0
2238
1 tài liệu
0
436
3 tài liệu
0
1145
4 tài liệu
0
1834
1 tài liệu
0
470
2 tài liệu
0
643
2 tài liệu
0
658
1 tài liệu
0
420
4 tài liệu
0
1317
4 tài liệu
0
1369

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
959
21/12/2018
6 tài liệu
0
1703
21/12/2018
2 tài liệu
0
681
21/12/2018
9 tài liệu
0
2521
21/12/2018
2 tài liệu
0
620
21/12/2018
2 tài liệu
0
647
21/12/2018
4 tài liệu
0
1151
21/12/2018
5 tài liệu
0
1579
21/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1432
22/12/2018
3 tài liệu
0
1422
22/12/2018
3 tài liệu
0
997
22/12/2018
6 tài liệu
0
2238
21/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
3 tài liệu
0
1145
22/12/2018
4 tài liệu
0
1834
22/12/2018
1 tài liệu
0
427
22/12/2018
1 tài liệu
0
470
22/12/2018
2 tài liệu
0
643
22/12/2018
2 tài liệu
0
658
22/12/2018
1 tài liệu
0
382
22/12/2018
1 tài liệu
0
420
22/12/2018
4 tài liệu
0
1317
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
3 tài liệu
0
878
21/12/2018
4 tài liệu
0
1369