Tài liệu

0125 - Phieu thu thap y kien khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN

KHÁCH HÀNG

Kính gửi: 
Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và cộng tác của Quí Công ty đối với 

Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua. Để phục vụ tốt hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của 
Quí khách hàng, đề nghị Quí Công ty cho chúng tôi biết ý kiến về một số vấn đề sau:

Stt

Lĩnh vực thu thập

Ý kiến của khách theo điểm từ 1 đến 5

Điểm

Ghi chú thêm

Đề nghị Fax/mail lại cho chúng tôi theo địa chỉ:

Xin chân thành cảm ơn.

Ngày    tháng    năm
       Người đề nghị

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2129
3 tài liệu
0
2271
6 tài liệu
0
3497
3 tài liệu
0
1485
3 tài liệu
0
1728
4 tài liệu
0
2052
4 tài liệu
0
1974
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2625
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
990
2 tài liệu
0
1036
2 tài liệu
0
1017
6 tài liệu
0
2646
3 tài liệu
0
1478
2 tài liệu
0
1065
9 tài liệu
0
3869

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2129
22/12/2018
3 tài liệu
0
2271
22/12/2018
6 tài liệu
0
3497
22/12/2018
3 tài liệu
0
1485
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
3 tài liệu
0
1728
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
21/12/2018
4 tài liệu
0
2052
22/12/2018
4 tài liệu
0
1974
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2625
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
990
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1036
21/12/2018
4 tài liệu
0
1821
21/12/2018
2 tài liệu
0
1017
21/12/2018
6 tài liệu
0
2646
21/12/2018
3 tài liệu
0
1478
21/12/2018
2 tài liệu
0
1065
21/12/2018
9 tài liệu
0
3869
21/12/2018
2 tài liệu
0
981