Tài liệu

0110 - TT bao toan va giao san pham

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC 

BẢO TOÀN & GIAO SẢN PHẨM

1. Mục đích:

Thủ tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hoá được xếp dỡ - lưu
kho - bao gói - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện
tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát.

2.  Phạm vi:

Thủ tục này áp dụng cho mọi sản phẩm do Công ty mua và cung cấp.

3.Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn

ISO   9000:2000.

3.2 Nguyên Vật Liệu, Vật Tư (NVL) Các loại sản phẩm do Công ty mua vào

phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm.

3.3 Thành Phẩm (TP): Sản phẩm do Công ty sản xuất và cung ứng  cho khách

hàng  

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Nội dung:

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên kho

Nhân viên kho

Thủ kho

Nhân viên kho

Thủ kho

Nhân viên kho

Thủ kho

HDCV xuất nhập thành
phẩm, phiếu nhập kho

Bảng lưu kho

HDCV lưu kho, sơ đồ 
sắp xếp, lưu kho

HDCV xuất nhập thành
phẩm, phiếu xuất hàng

Hoá đơn xuất hàng

 

Yêu cầu bảo toàn 

& giao sản phẩm

Nhận thành phẩm

Lập chứng từ, giải thích

Sắp xếp, lưu kho

Giao hàng

Lập chứng từ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

1.   Nhận thông tin giao hàng:

-

Khi hàng chuẩn bị hoàn thành, Xưởng Hoàn thành sẽ có thông tin về đơn
hàng, số lượng… cho Kho thành phẩm.

-

Kho thành phẩm chuẩn bị nơi để hàng hoá.

2. Lập chứng từ nhận hàng:

-

Khi Xưởng Hoàn thành giao hàng và kho thành phẩm làm phiếu nhập giữa
bên giao và bên nhận ký tên và sau đó chuyển lên Ban Tổng Giám Đốc ký;
chuyển một bản sang Phòng Kế toán lưu một bản và Kho thành phẩm lưu
một bản, Xưởng Hoàn thành lưu một bản.

3. Sắp xếp lưu kho:

-

Trước khi nhập hàng, khu thành phẩm có trách nhiệm sắp xếp mặt bằng
sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng.

-

Hướng dẫn người xếp hàng, xếp hàng đúng vị trí.

-

Lập sơ đồ khu vực xếp hàng đối với từng đơn hàng cụ thể hàng tuần và khi
nhập thêm hàng thành phẩm của mã hàng mới.

-

Hàng hoá của mỗi mã hàng phải có tem ghi rõ mã hàng, màu, size.

-

Hàng hoá trong quá trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhành tránh va chạm,
đổ vỡ méo thùng cartons.

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
648

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2414
4 tài liệu
0
2129
3 tài liệu
0
2276
6 tài liệu
0
3504
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1732
4 tài liệu
0
2053
4 tài liệu
0
1975
1 tài liệu
0
626
4 tài liệu
0
2628
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1037
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1480
2 tài liệu
0
1066
9 tài liệu
0
3870

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2414
22/12/2018
4 tài liệu
0
2129
22/12/2018
3 tài liệu
0
2276
22/12/2018
6 tài liệu
0
3504
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1732
22/12/2018
3 tài liệu
0
1393
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2053
22/12/2018
4 tài liệu
0
1975
22/12/2018
1 tài liệu
0
626
22/12/2018
1 tài liệu
0
676
22/12/2018
4 tài liệu
0
2628
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
614
22/12/2018
2 tài liệu
0
1037
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1480
21/12/2018
2 tài liệu
0
1066
21/12/2018
9 tài liệu
0
3870