Tài liệu

0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Tổ bảo trì

Bộ phận

Ngày

Thời gian dự định hiệu chuẩn:

Nơi tiến hành hiệu chuẩn:

Người thực hiện hiệu chuẩn:

Kinh phí hiệu chuẩn:

 Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1307
6 tài liệu
0
2355
2 tài liệu
0
934
9 tài liệu
0
3434
2 tài liệu
0
882
5 tài liệu
0
2132
1 tài liệu
0
631
4 tài liệu
0
1906
3 tài liệu
0
1965
3 tài liệu
0
1328
1 tài liệu
0
589
3 tài liệu
0
1535
4 tài liệu
0
2389
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1821

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1307
21/12/2018
6 tài liệu
0
2355
21/12/2018
2 tài liệu
0
934
21/12/2018
9 tài liệu
0
3434
21/12/2018
2 tài liệu
0
866
21/12/2018
2 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1615
21/12/2018
5 tài liệu
0
2132
21/12/2018
1 tài liệu
0
631
22/12/2018
4 tài liệu
0
1906
22/12/2018
3 tài liệu
0
1965
22/12/2018
3 tài liệu
0
1328
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1535
22/12/2018
4 tài liệu
0
2389
22/12/2018
1 tài liệu
0
585
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
926
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
3 tài liệu
0
1224
21/12/2018
4 tài liệu
0
1821