Tài liệu

0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Tổ bảo trì

Bộ phận

Ngày

Thời gian dự định hiệu chuẩn:

Nơi tiến hành hiệu chuẩn:

Người thực hiện hiệu chuẩn:

Kinh phí hiệu chuẩn:

 Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
680
1 tài liệu
0
721
5 tài liệu
0
2426
4 tài liệu
0
2139
3 tài liệu
0
2337
3 tài liệu
0
1496
3 tài liệu
0
1743
4 tài liệu
0
2063
4 tài liệu
0
1987
1 tài liệu
0
631
4 tài liệu
0
2646
1 tài liệu
0
755
2 tài liệu
0
998
2 tài liệu
0
1042
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2660
3 tài liệu
0
1487
2 tài liệu
0
1074
9 tài liệu
0
3891

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
680
21/12/2018
1 tài liệu
0
721
21/12/2018
5 tài liệu
0
2426
22/12/2018
4 tài liệu
0
2139
22/12/2018
3 tài liệu
0
2337
22/12/2018
3 tài liệu
0
1496
22/12/2018
1 tài liệu
0
676
22/12/2018
3 tài liệu
0
1743
22/12/2018
3 tài liệu
0
1403
22/12/2018
1 tài liệu
0
689
21/12/2018
4 tài liệu
0
2063
22/12/2018
4 tài liệu
0
1987
22/12/2018
1 tài liệu
0
631
22/12/2018
1 tài liệu
0
684
22/12/2018
4 tài liệu
0
2646
22/12/2018
1 tài liệu
0
755
22/12/2018
2 tài liệu
0
998
22/12/2018
1 tài liệu
0
619
22/12/2018
2 tài liệu
0
1042
21/12/2018
4 tài liệu
0
1835
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2660
21/12/2018
3 tài liệu
0
1487
21/12/2018
2 tài liệu
0
1074
21/12/2018
9 tài liệu
0
3891
21/12/2018
2 tài liệu
0
988