Tài liệu

0107 - Lich hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Miêu tả thiết bị

Ngày dự định 

hiệu chuẩn

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1163
6 tài liệu
0
2059
2 tài liệu
0
834
9 tài liệu
0
3030
2 tài liệu
0
789
5 tài liệu
0
1903
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1723
3 tài liệu
0
1737
3 tài liệu
0
1195
1 tài liệu
0
527
3 tài liệu
0
1365
4 tài liệu
0
2151
1 tài liệu
0
569
2 tài liệu
0
783
2 tài liệu
0
815
1 tài liệu
0
491
4 tài liệu
0
1575
4 tài liệu
0
1647

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1163
21/12/2018
6 tài liệu
0
2059
21/12/2018
2 tài liệu
0
834
21/12/2018
9 tài liệu
0
3030
21/12/2018
2 tài liệu
0
767
21/12/2018
2 tài liệu
0
789
21/12/2018
4 tài liệu
0
1435
21/12/2018
5 tài liệu
0
1903
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1723
22/12/2018
3 tài liệu
0
1737
22/12/2018
3 tài liệu
0
1195
21/12/2018
1 tài liệu
0
527
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1365
22/12/2018
4 tài liệu
0
2151
22/12/2018
1 tài liệu
0
517
22/12/2018
1 tài liệu
0
569
22/12/2018
2 tài liệu
0
783
22/12/2018
2 tài liệu
0
815
22/12/2018
1 tài liệu
0
471
22/12/2018
1 tài liệu
0
491
22/12/2018
4 tài liệu
0
1575
22/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
3 tài liệu
0
1079
21/12/2018
4 tài liệu
0
1647