Tài liệu

0107 - Lich hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Miêu tả thiết bị

Ngày dự định 

hiệu chuẩn

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
971
6 tài liệu
0
1725
2 tài liệu
0
685
9 tài liệu
0
2544
2 tài liệu
0
660
5 tài liệu
0
1593
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1454
3 tài liệu
0
1434
3 tài liệu
0
1010
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1156
4 tài liệu
0
1847
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
664
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1382

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
971
21/12/2018
6 tài liệu
0
1725
21/12/2018
2 tài liệu
0
685
21/12/2018
9 tài liệu
0
2544
21/12/2018
2 tài liệu
0
626
21/12/2018
2 tài liệu
0
660
21/12/2018
4 tài liệu
0
1173
21/12/2018
5 tài liệu
0
1593
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1454
22/12/2018
3 tài liệu
0
1434
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1156
22/12/2018
4 tài liệu
0
1847
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
664
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
3 tài liệu
0
896
21/12/2018
4 tài liệu
0
1382