Tài liệu

0106 - Danh muc thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Mô tả thiết bị

Bộ phận sử

dụng

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1229
6 tài liệu
0
2200
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3218
2 tài liệu
0
833
5 tài liệu
0
2007
1 tài liệu
0
596
4 tài liệu
0
1808
3 tài liệu
0
1842
3 tài liệu
0
1267
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1441
4 tài liệu
0
2262
1 tài liệu
0
601
2 tài liệu
0
829
2 tài liệu
0
876
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1668
4 tài liệu
0
1721

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1229
21/12/2018
6 tài liệu
0
2200
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3218
21/12/2018
2 tài liệu
0
810
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
4 tài liệu
0
1520
21/12/2018
5 tài liệu
0
2007
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
4 tài liệu
0
1808
22/12/2018
3 tài liệu
0
1842
22/12/2018
3 tài liệu
0
1267
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1441
22/12/2018
4 tài liệu
0
2262
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
601
22/12/2018
2 tài liệu
0
829
22/12/2018
2 tài liệu
0
876
22/12/2018
1 tài liệu
0
498
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1668
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1146
21/12/2018
4 tài liệu
0
1721