Tài liệu

0106 - Danh muc thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Mô tả thiết bị

Bộ phận sử

dụng

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
958
6 tài liệu
0
1702
2 tài liệu
0
680
9 tài liệu
0
2519
2 tài liệu
0
645
5 tài liệu
0
1578
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1432
3 tài liệu
0
1422
1 tài liệu
0
436
3 tài liệu
0
1145
4 tài liệu
0
1831
1 tài liệu
0
469
2 tài liệu
0
643
2 tài liệu
0
658
1 tài liệu
0
420
4 tài liệu
0
1317
4 tài liệu
0
1368

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
958
21/12/2018
6 tài liệu
0
1702
21/12/2018
2 tài liệu
0
680
21/12/2018
9 tài liệu
0
2519
21/12/2018
2 tài liệu
0
619
21/12/2018
2 tài liệu
0
645
21/12/2018
4 tài liệu
0
1148
21/12/2018
5 tài liệu
0
1578
21/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1432
22/12/2018
3 tài liệu
0
1422
22/12/2018
3 tài liệu
0
993
21/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
3 tài liệu
0
1145
22/12/2018
4 tài liệu
0
1831
22/12/2018
1 tài liệu
0
427
22/12/2018
1 tài liệu
0
469
22/12/2018
2 tài liệu
0
643
22/12/2018
2 tài liệu
0
658
22/12/2018
1 tài liệu
0
381
22/12/2018
1 tài liệu
0
420
22/12/2018
4 tài liệu
0
1317
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
3 tài liệu
0
878
21/12/2018
4 tài liệu
0
1368