Tài liệu

0103 - phieu thong tin khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Người liên lạc:

Điện thoại:

Fax:

Nội dung

Yêu cầu

Miêu tả mặt hàng

Qui cách kỹ thuật

Số lượng

Nguyên phụ  liệu

Thời gian giao 
hàng

Phương thức 
thanh toán

Các yêu cầu khác

Người lập

background image

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận