Tài liệu

01 Thư xin thôi việc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TXTV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                      Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THƯ XIN THÔI VIỆC

        Kính gửi Ông/Bà .......
Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại công ty của ông nữa. Tôi đã xin vào làm giám sát tại công 
ty XYZ để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và tìm cơ hội phất triển mới. 
Tôi rất hài lòng và lấy làm một vinh dự lớn được làm việc tại công ty ABC trong vòng ..... năm qua. Trong 
quá trình làm việc tại đây, tôi đã may mắn được làm việc với những đồng nghiệp chân thành và chuyên 
nghiệp. Tôi chân thành cầu chúc cho ông và công ty ABC sẽ đạt được những thành công như ý. 
Chú ý: Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục một phần công việc nào đó của công ty hoặc duy trì mối quan hệ lâu dài
với công ty đó, bạn hãy đề nghị được giúp công ty trong việc đào tạo nhân viên mới thay vào vị trí của 
mình. 
Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp công ty trong việc tuyển chọn hoặc đào tạo nhân viên mới thay vào vị trí của
tôi trong vòng bốn tuần tiếp theo nếu công ty có nhu cầu. 
Chú ý: Nếu bạn rời công ty vì những lý do nào khác chứ không phải vì có một công việc mới tổt hơn thì 
bạn nên trả lời trung thực và tế nhị. Hãy luôn luôn tỏ ra khéo léo và tế nhị. 
Một số lý do xin thôi việc:

Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới và đạt được những mục 
tiêu nghề nghiệp.... 

Tôi quyết định tham gia một khoá tu nghiệp (vì có thêm một bằng nữa hoặc một công việc khác).... 

Tôi đã quyết định thay đổi mục tiêu nghề nghiệp và đi theo một hướng mới "_______" 

Kết thúc thư một cách tế nhị mà không ảnh hưởng đến quan hệ của bạn với công ty đó:

Tôi xin chân thành cảm ơn công ty ABC đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. 

Một lần nữa, rất mong công ty ABC ngày càng thịnh vượng 

Chân thành,

 Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8405
05/10/2018
10 tài liệu
0
12993
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5050
05/10/2018
10 tài liệu
0
6194
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
931
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1843
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4198